[Geàrr-chunntas goirid den Lùnastal]

0

Click here for the English version.

Bortsett fra et par korrekturoppdrag, en forkjølelse og undervisning på HiOA, så august slik ut:

 • Jeg dro til Jafnadhr en dag for å holde en tre timers workshop i tegnspråk. Veldig effektivt, deltakerne kunne fortelle et eventyr før vi var ferdige. Det var også en fornøyelse å treffe flere av mine Jaffis-venner igjen! ♥ ♥ ♥
 • Dagen etter Jafnadhr dro jeg til Skottland for første gang! Det var utrolig kult, selv om det sannsynlig var den våteste og kaldeste ferien noensinne. Jeg dro til Glasgow på dagstur (når man er fan av Don Rosa og hans historie om Skrue McDuck…), og resten av tiden var jeg i Edinburgh, fråtsende i historiske greier. Stedene jeg besøkte og ting jeg gjorde mens jeg var i Skottland, i tilfeldig rekkefølge:
  – Edinburgh-slottet. Dronning Maria av Skottland bodde der, gosj!
  – Rosslyn kapell. Dere kan skylde på Dan Brown.
  – Jeg klatret opp til Arthur’s Seat, og heldigvis fant jeg en lettere og tryggere vei tilbake fra den forblåste toppen.  – Det skotske parlamentet, gratis World Press Photo-utstilling.
  The Dark Side of the Moon i Dynamic Earth, en fantastisk visuell opplevelse av Pink Floyds musikk!
  – The Tenement’s House i Glasgow, en hyggelig påminnelse av mormors leilighet pre-oppussing.
  – Glasgow Necropolis.
  – Glasgow katedral.
  – St. Mungo Museum of Religious Life and Art.  Mother’s Ruin: A cabaret about gin, som var den fremste grunnen til at jeg reiste til Edinburgh. Min australske venninne Maeve er med i det, og det var så fint å treffe henne igjen og for første gang se henne opptre live!
  The Lulu Show: Life on the never-never. Jeg traff tilfeldigvis Hilse Louise Asbjørnsen mens jeg overrasket Maeve med min tilstedeværelse i teateret, og hun tilbød seg å sende meg manuset til showet hennes, som falt veldig i smak hos meg!
  – Maison de Moggy. Kattekafé! Det var koselig, selv om kattene ikke var så begeistret for alle de kattegale turistene som skulle klappe dem.
  – Det skotske nasjonalmuseet.
  – The Museum of Childhood.
  – Greyfriars Bobby.
  – Jeg fant Tardisen flere steder i Glasgow og Edinburgh, og en dag skjedde det faktisk: Jeg traff Doktoren! Jeg ba om å få ta et bilde, men angrer på at jeg ikke spurte om å få bli med ham på oppdagelsesferd i tid og rom.


 • Jeg dro til Bergen med Teater Manu for de siste tre forestillingene av Jonas og kroppen i anledning 50-årsjubileum for Døves Kulturdager. Alle forestillingene gikk bra, og vi fikk mye positiv tilbakemelding fra publikum. I tillegg opptrådde vi for prinsesse Märtha Louise.
 • Mens jeg var i Bergen, fikk jeg endelig sjansen til å gjøre noe jeg hadde hatt lyst til i flere år: besøke lepramuseet. Jeg er ekstremt fascinert av lepra, så det var litt av en opplevelse å besøke et sted der hundrevis av mennesker hadde levd og lidd i årevis før sykdommen ble utryddet i Norge.
 • Jeg rakk også å ta vaksine mot pneumokokk, sy putetrekk av mormors gamle gardiner, brukte stemmeretten min, dra i demonstrasjon mot nazisme, dra på utstillingen Skeivt uteliv på Kulturhistoriske museum og gå på spøkelsesvandring i sentrum av Oslo.

*

Aside from a couple of proofreading jobs, a cold and teaching at HiOA, here’s what August looked like:

 • I went to Jafnadhr for one day to do a 3-hours sign language workshop. Very efficient, the participants were able to tell a fairy tale before we finished. It was also a pleasure seeing so many of my Jaffis friends again! ♥ ♥ ♥
 • The day after Jafnadhr, I went to Scotland for the first time! It was a blast, although it was probably the wettest and coldest holiday I’ve been to, ever. I went to Glasgow for one day (being a fan of Don Rosa and his story of Scrooge McDuck’s Life…), and the rest of the time I stayed in Edinburgh, gorging in historical stuff. The places I visited and things I did while in Scotland, in random order:
  – The Edinburgh castle. Mary, Queen of the Scots, lived there, oh my!
  – The Rosslyn Chapel. Blame it on Dan Brown.
  – Climbed up to Arthur’s Seat, and luckily I found an easier and safer route back down from the windy top.
  – The Scottish Parliament, free World Press Photo exhibition.
  The Dark Side of the Moon at Dynamic Earth, a great visual experience of Pink Floyd’s music!
  – The Tenement’s House in Glasgow, which was a nice reminder of my grandmother’s apartment pre-renovation.
  – The Glasgow Necropolis.
  – Glasgow Cathedral.
  – St. Mungo Museum of Religious Life and Art.
  Mother’s Ruin: A cabaret about gin, which was the primary reason I went to Edinburgh. My Australian friend Maeve is in it, and it was truly delightful to meet her again and to see her perform live for the first time!
  The Lulu Show: Life on the never-never. I happened to meet the Norwegian jazz singer/artist Hilde Louise Asbjørnsen when I surprised Maeve with my presence in the Rose Theatre, and she offered to email me the script for her show, which I enjoyed big time.
  – Maison de Moggy. Cat café! It was nice, although the cats weren’t so keen on being petted by a flock of cat-crazed tourists.
  – The National Museum of Scotland.
  – The Scottish National Gallery.
  – The Museum of Childhood.
  – Greyfriars Bobby.
  – I found the Tardis several places in Glasgow and Edinburgh, and one day it did happen: I ran into the Doctor! I asked for a picture, but regret I didn’t ask to join him to explore all of time and space.
 • I went to Bergen with Teater Manu for the last three performances of Jonas and the Body for the 50th Deaf Culture Festival. All performances went well, and we received a lot of positive feedback from the audience. Also, we performed for Märtha Louise, the Princess of Norway.
 • While in Bergen, I finally got the chance to do something I’ve wanted to do for a very long time: Visit the Museum of Leprosy. I’m extremely fascinated by leprosy, so it was quite an experience to visit a place where hundreds of people had lived and suffered for years before the disease became eradicated in Norway.
 • I also got vaccinated against pneumococcus, sewed pillow covers of my grandmother’s old curtains, voted, attended a demonstration against Nazism, visited the exhibition about the Norwegian queer nightlife at the Museum of Cultural History, and joined a ghost walk in downtown Oslo.

[Juillet en bref]

0

Click here for the English version.

 • Juli startet med en smell, kan man si. Paraden var 1. juli og samme dag skapte to av mine venner historie da de ble det første likekjønnet paret til å inngå ekteskap i døvekirken.

 • Teater Manu dro til Reims i Frankrike for å vise Jonas og kroppen på festivalen Clin d’Oeil, den største festivalen dedikert til kunst, døves kultur og tegnspråk. Det var en utrolig opplevelse å møte og å opptre for folk fra hele verden. Å opptre kunne være litt slitsomt fordi det var så varmt både inne og utenfor teateret. Prøv å ha på flere lag med kostyme i tretti varmegrader! På plussiden var det svømmebasseng på hotellet vårt. Her er en videoreportasje fra festivalen, spol frem til 4:00 for å se oss:

 • Jeg traff Deafies in Drag! Gå til YouTube.kanalen deres for å beundre det fabelaktige med døv drag: Deafies in Drag.

 • Jeg fant dinosaurkjeks! Tror jeg spiste noe sånn som fem eller seks pakker. Vive la France.

 • All terpingen min med Duolingo-appen kom endelig til nytte mens jeg var i Frankrike. Jeg klarte å sette sammen minst tre hele setninger på fransk og ble forstått av de innfødte! En av disse setningene var «Je ne comprend pas la langue des signes française» for en servitør som prøvde å bruke noen franske tegn da jeg skulle bestille mat. Det eneste jeg angrer er at jeg glemte å legge til «parce que je suis norvégienne.» Jaja, neste gang! Uansett var det gøy å gå rundt og si «bon jour» og «merci» hele tiden.
 • Tilbake i Norge jobbet jeg med språkvask av en ungdomsroman, den fjerde og siste boken i Livsloven-serien. Jeg leste korrektur på den første boken og vasket den andre og tredje, så det var litt vemodig å komme til slutten, men samtidig er jeg glad for at jeg fikk muligheten til å jobbe med alle fire bøkene.
 • Etter språkvasken kunne jeg endelig ta meg en velfortjent ferie. Derfor ble resten av juli tilbrakt sovende, lesende, svømmende, i treningsstudio, med yoga og masse Netflix. Jeg dro til Interkulturelt museum med Caroline for å se utstillingen om fordom, mye bra tankeføde. Jeg spilte bowling med Ingvild og Mia og vi hadde en hyggelig kveld.
 • Jeg var på fest og traff verdens søteste hund, en pomshi, som er en blanding av pomeranian og shih tzu!

 • Moren min og jeg besøkte Fredrikstad 29. juli. Egentlig hadde noen nazitapere planlagt en antihomo-demonstrasjon der den dagen, men de stakk med halen mellom beina til en annen by. Isteden ble butikkvinduer pyntet med regnbueflagg av LGBTQ-supportere, og folk fra Oslo og andre steder kom til Fredrikstad på sightseeing iført mer eller mindre diskré regnbue-tilbehør. Den neste dagen, i den andre byen, møtte minst 300 personer opp for å vise deres støtte til LGBTQ-miljøet og for å slå fast at homofobi og nazisme er så 1939. Homolobbyen vs. nazitapere: 2–0.


*

 • July started with a bang, you could say: The Oslo Pride Parade was on July 1st, and the same day two of my friends made history being the first same-sex couple to get married in the Deaf Church.
 • Teater Manu travelled to Reims in France to perform Jonas and the body at Festival Clin d’Oeil, Europe’s biggest festival dedicated to the arts, deaf culture and sign language. Meeting and performing for people from all over the world was an incredible experience. But working as a performer could be a bit of a struggle because it was so hot both inside and outside the theatre. Try wearing several layers of costume in 30 degrees! On the plus side, the hotel we were staying at had a swimming pool. By the way, here’s a video report from the festival. Fast-forward to 4:00 to see us.

 • I got to meet Deafies in Drag! Go over to their YouTube channel to watch the awesomeness of deaf drag: Deafies in Drag.
 • I found dinosaur biscuits! I think I ate about five or six boxes. Vive la France.
 • All my practising in the Duolingo app finally paid off while I was in France! I was able to compose at least three full sentences in French and was understood by the natives! One of those sentences was «Je ne comprend pas la langue des signes française» to a waiter who tried using some French signs when I was ordering food. The only thing I regret is forgetting to add «parce que je suis norvégienne.» Ah, next time! Anyway, it was lovely going around saying «bon jour» and «merci» all the time.
 • Back in Norway, I worked on copy editing a YA novel, the fourth and last book in the UnWind series. I proofread the first book and copy edited the second and third book, so it was kind of wistful to come to an end, but at the same time, I’m happy I got the chance to work with all four books.
 • Finished with the copy editing, I could finally take a well-deserved break from working. Therefore, the rest of July was spent snoozing, reading, training, doing some yoga, swimming, and Netflix binging. I went to the Intercultural Museum with Caroline to see the exhibition on prejudice, which was great food for the thoughts. I also met Ingvild and Mia to play some bowling, and we had an enjoyable evening.
 • I went to a party and met the world’s cutest dog, a pomshi, which is a mix of Pomeranian and Shih Tzu.
 • My mother and I visited Fredrikstad on July 29th. Initially, some Nazi losers had planned an anti-gay demonstration there that day, but they fled to a different city with their tails between their legs. Instead, LGBTQ+ supporters adorned store windows in Fredrikstad with rainbow flags and people from Oslo and other cities went sightseeing while more or less discretely donning rainbow effects. The next day, at least 300 individuals in the other city showed their support for the LGBTQ+ people and demonstrated that homophobia and Nazism are so 1939. Homolobbyen vs. Nazi losers: 2–0.

[Mai, kortfattet]

0

Click here for the English version.

Nå har juni vært her i et par dager og jeg er forkjølet, men relativt uthvilt etter all fartingen Norge rundt i mai. Her er mai-oppsummeringen:

 • Vi har vært på turné mesteparten av mai og på veien var vi innom Tromsø, Bodø, Trondheim, Hamar, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Horten og Porsgrunn. Jeg får la bildene tale for seg selv: • Hvis noen av dere stusser over at en kopp er hovedmotivet i flere av bildene, så er det noe lysansvarlig Gaute fant på som et ordspill av Jonas og kroppen og brukte hashtaggen #jegogkroppen til å legge ut bilder av koppen hans på turneen. Jeg hadde med meg favorittkoppen min, så jeg slang meg på hashtaggen.
 • Jeg kjøpte verdens beste kjøkkenmaskin for ikke så lenge siden, og med den fulgte det en kraftig blender. Så i mai har jeg spist en del smoothieskål med smoothie av avokado, frossen mango, havregurt, eplejuice og Vita Optimal olje, samt blåbær, granola, chia- og linfrø. Det trengtes, etter alle vegetarburgerne jeg har inntatt i løpet av turneen.

 • Det ble mange timer på turnébussen, så jeg fikk lest en god del og pugget masse fransk. Akkurat nå er jeg på nivå 15 og er «32% flytende». Klar for Reims, med andre ord!
 • Jeg var på Tusenfryd med moren min, niesen min og Mille. Været var deilig og køene lange, men Mille og jeg rakk i hvert fall seks av de gøyeste attraksjonene før stengetid.

*

June’s been here for a couple of days, and I have a cold, but I am feeling a bit rested after the touring around the country. Here is the summary of May:

 • We were on tour most of May, and during the tour, we popped into Tromsø, Bodø, Hamar, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Horten and Porsgrunn. I’ll let the pictures speak for themselves.
 • If you are wondering why there’s a cup in some of the pictures, that is because the lighting technician Gaute used the hashtag #jegogkroppen as a word play on Jonas og kroppen («koppen», the cup, rhymes on «kroppen», the body, in Norwegian). He published pictures of his cup on tour on Instagram, and as I also had brought my favourite cup, I joined the hashtag.
 • I bought the world’s best kitchen machine not too long ago, and it included a powerful blender. Therefore, in May I ate a lot of smoothie bowls with a smoothie made from avocado, frozen mango, oat yoghurt, apple juice, and Vita Optimal oil (Norwegian heart friendly oil for food and cooking), with blueberries, granola, chia seed and flaxseed. Much needed, after all the veggie burgers I devoured during the tour.
 • We spent countless hours on the tour bus, so I got to read plenty of books and cram French verbs and glossary. Currently, I’m level 15 with a «fluency of 32%». In other words, I’m ready for Reims!
 • I went to Tusenfryd (Norwegian amusement park) with my mother, my niece, and Mille. The weather was lovely and the queues long, but at least we managed to ride six of the funniest attractions.

[Januar, kortfattet]

2
 • Veldig rolig start på året, med litt sosialisering, litt jobbing og litt daffing.
 • Midten av januar ble mer hektisk, med hele tre flytur til London på én uke og fire forskjellige jobboppdrag å utføre på like lang tid: språkvask, dansejobb og to forskjellige tegnspråklærerjobb.
 • Etter å ha lusket i kjølvannet hele London-uken tok forkjølelsen omsider igjen meg uken etter og satte en effektiv stopper for danse- og treningsplanene mine. Isteden ble det seng, te, snytepapir og Donald Duck.

 • Bar ned en kommode, en bokhylle og tre DVD-hyller fra loftet for å få stuen til å se et par hakk mer ryddig ut.
 • Sorterte filmene i alfabetisk rekkefølge, tok ut de jeg ikke lenger er interessert i å eie, og la til side de filmene som er tilgjengelig på Netflix. De skjønnlitterære bøkene mine sorterte jeg alfabetisk sent i høst en gang (og jeg er i gang med å lese meg gjennom dem fra A til Å for å redusere mengden litt etter litt). Faglitteraturen sorterte jeg etter Deweys desimalklassifikasjonssystem, selv om jeg stort sett nøyde meg med bare tre sifre og ikke utallige desimaler.
 • Påvirket av The Life-Changing Magic of Tidying Up av Marie Kondo satte jeg meg ned en hel dag og sorterte/makulerte/kastet masse gammelt, unyttig eller overflødig papir. Utrolig deilig å bli kvitt ting man ikke har bruk for! Det gjenstår fremdeles mange ting å bli kvitt, blant annet en hel haug Donald Duck-pocketer, men jeg er i hvert fall på rett spor og har riktig intensjon, dvs. er klar for å gi slipp, så da får det bare ta den tiden det tar.

 • Reiste til New York! Var så heldig at jeg fikk byttet sete til et med masse benplass, utrolig digg å kunne strekke beina helt ut og fortsatt ha enda mer plass.

 • Målet for NYC-turen var først og fremst å se siste forestilling av Spring Awakening, men jeg fikk også med meg en danseklasse og spiste til jeg nærmest trillet av gårde.
 • Godsaker spist i NYC: Chipotle-burrito ♥ Verdens beste makroner fra La Maison du Macaron ♥ Verdens beste (vegan!)burger fra Superiority Burger ♥
 • Dårlige matopplevelser: En kald burrito med ikke helt ferdigkokte bønner. Flyfrokosten på hjemveien, en sandwich med tre av grønnsakene jeg liker aller minst (rå aubergine, gul paprika og sopp). Twinkie. Ugh.
 • Overlevde «Snowzilla» ved å forskanse meg, med Lex og katten hennes, i soverommet hennes med masse godteri, snacks og root beet. Samt Netflix.

 • Lex og jeg lekte Sherlock for å finne ut hvilket hotell gjengen fra Teater Manu holdt til, og dagen etter dro jeg dit for å legge igjen en liten før-overraskelsesbeskjed til Ipek. Reaksjonen hennes da jeg sa hei utenfor teateret før Spring Awakening, var ubetalelig!

 • Møtte igjen Erin, som så samme forestilling som meg i september. Det var hun som inspirerte meg til å få meg meg siste forestilling. Vi ble stående utenfor teateret lenge etterpå mens vi ventet på Josh Castille og Daniel Durant for en siste takk.
 • Var på Veganmisjonen-foredrag i døveforeningen og fikk signert boka mi. Nå er det bare å vente på at benkeplater og platetopp skal installeres, så jeg kan svinge meg på kjøkkenet.

 • Puslet videre på panoramapuslespillet som har ligget urørt på stuegulvet siden 26. desember og er omtrent halvveis. Forhåpentlig blir jeg helt ferdig i løpet av februar så jeg får tilbake gulvplassen.
 • Bestefaren min, som døde for nesten 30 år siden, dukket plutselig opp i Nytt på nytt! Det er han på høyre side i bildet under, med hvit t-skjorte. En dag håper jeg å finne ut av historien bak tallerkenknusingen i filmklippet.

 • Antall bøker lest ferdig i januar: 14 bøker, og én jeg nok ikke blir ferdig med på en stund.
 • Fine ting kjøpt: Treningstights med stjerner. Bomullsgenser med fint trykk («Make art, not war»). Sjokolade, sjokolade og makroner. Boken 500 drawings to draw.

[London calling]

3

Puh, for en uke det har vært! Det hele startet før ferien. Jeg fikk en melding fra en bekjent i England, han spurte om jeg kanskje var interessert i å være med på casting til en reklamefilm. Selvfølgelig var jeg interessert i å prøve meg, så jeg tok kontakt med byrået som stod for castingen. Etter litt frem og tilbake ble det til at jeg fikk gjøre videocasting, så jeg filmet meg selv mens jeg fortalte litt om meg selv på en blanding av amerikansk og internasjonalt tegnspråk, samt et par korte sekvenser der jeg improviserte litt waacking og vogue. Videoen ble sendt inn.

Tiden gikk og gikk og gikk. Ifølge informasjonen jeg fikk, skulle «recall», 2. runde, være mellom 5. og 7. januar, men siden jeg ikke hørte noe fra byrået, regnet jeg med at jeg ikke kom videre. Torsdag forrige uke sjekket jeg e-posten og plutselig tikket det inn en invitasjon til annen runde, som skulle ta sted i London dagen etter! Det ble en blanding av «Yay! Jeg kom videre» og «Oh shit, det er I MORGEN!» Heldigvis fikk jeg låne penger til flybillett og hostel av faren min, og kastet meg på flyet samme kveld etter å ha fått endret litt på andre fredagsplaner.

Fredag morgen brukte jeg et par timer på å forberede meg mentalt ved å danse på rommet mitt (heldigvis fikk jeg et rom helt for meg selv, så det var ingen fremmede å forstyrre) helt til jeg skulle gå. Etter en halvtimes spasertur kom jeg til stedet der castingen skulle foregå, midt i hjertet av Soho. Der var det flere døve/hørselshemmede/tegnspråklige dansere, alle like nervøse som meg, men det var hyggelig å prate med dem, selv om jeg følte meg litt som en ignorant amerikaner som ikke kan andre språk enn amerikansk tegnspråk, haha.

Omsider ble det min tur i «ilden», omgitt av minst ti ukjente mennesker. Først fortalte jeg litt om meg selv, så improviserte jeg litt waacking. Etterpå følte jeg glede over å få muligheten til å komme til 2. runde for å gi et mer personlig inntrykk av meg, men jeg følte meg også litt som en gorilla som bare kastet armene rundt i været og «ugga-bugga».

Fredag gikk, med hyggelig kafétreff med Heidi og middag på Amico Bio. Lørdag gikk, med flyreise tilbake til Oslo. Søndag morgen regnet jeg med at jeg ikke kom videre etter annen runde, så Kevin og jeg møttes for å forberede jobbuke med Se mitt språk på Skådalen. Da jeg var på vei til moren min, tikket det plutselig inn en e-post som gratulerte meg med dansejobb i reklamefilmen, og forespørsel om jeg kan komme på «costume fitting» dagen etter. Igjen; «YAY!/Oh shit!»

Det ble til at jeg fløy tur/retur Oslo-London mandag for å rekke kostymeprøve i London og jobb på tirsdag og onsdag her hjemme i Norge. Takk og pris for billige flybilletter fra Norwegian. Onsdag kveld var jeg tilbake i London, denne gangen fikk jeg overnatte hos Saskia, en venninne/kollega av Heidi. Jeg var så heldig at jeg fikk kjempegod, hjemmelaget grønnsakssuppe da jeg kom, og jeg var også så heldig at stedet der vi skulle møte opp for filmingen bare var 15 minutter å gå fra Saskias leilighet. Deilig å slippe å styre med buss/bane på morgenkvisten.

Torsdag morgen var jeg på plass rundt 06.40. Tolv hektiske og gøyale timer senere var jeg ferdig på settet og var en iskald, men veldig fornøyd pudding. Traff Heidi og Saskia på en liten, sør-indisk restaurant i nærheten, spiste god dosa, tuslet hjem til Saskia, dusjet og fikk meg et par timers blund før jeg vendte snuten mot Norge og jobbing og sosialisering.

I dag har jeg bare ligget i senga og satt pris på å ha en hel fridag. Før jeg avslutter dette innlegget, må jeg rette en stor takk til faren min for at jeg fikk låne penger til flybilletter, til moren min for at hun ofret fridagen sin for å sitte i leiligheten da kjøkkenskap skulle leveres og monteres, og til Camilla, Ida Louise og Cassandra hos Subsdans for alt de lærte meg om waacking og vogue siden første mitt første kurs i august. Og selvfølgelig takk til Mark for at han tipset meg om castingen, Heidi for godt selskap, Saskia for losji, og alle dansere/skuespillere som var involvert i filmingen for en veldig hyggelig og gøy dag på settet og for mini-kurs i britisk tegnspråk.

[Uke 52, London-edition]

0
 • Jeg tok meg plutselig en tur til London! Fikk nemlig en melding om en casting i byen, og da jeg fikk vite at jeg kunne gjøre videocasting istedenfor å fly hele veien dit, hadde jeg allerede kjøpt flybillett. Heldigvis var en annen venninne også i byen på besøk og hun ordnet ekstra hotellseng til meg, så da ble det London-kos. Merket fort at det var desember, det var så MYE folk i gatene overalt at jeg nesten ble svimmel. Neste gang velger jeg et tidspunkt litt utenfor den verste turistsesongen.
 • Jeg prøver å unngå å shoppe for mye, men noen ting unnet jeg meg: den tiende Doktorens «sonic screwdriver» og en Tardis-kjøleskapsmagnet, ny vinterkåpe som fikk meg til å føle meg som kaptein Jack Harkness fra Doctor Who/Torchwood, et puslespill, en bok og tre pakker spennende kjeks. Spiste også mye god mat, blant annet min favorittsandwich fra Pret A Manger og en helt fantastisk raviolirett.

 • Tok det veldig med ro på torsdag, var ute en tur for å besøke moren min på jobb og tilfeldigvis var lillebror og niesen min der også. Resten av dagen tilbrakte jeg hjemme med puslespill, sjokolade og et vegetarlasagneeksperiment som ga et velsmakende sluttresultat.
 • Døste lenge fredag morgen før jeg kom meg opp og fikk unna forskjellige ting, i tillegg til en spasertur til Frognerparken i det flotte været.
 • Fikk en språkvask forrige uke som jeg omsider tok fatt på da jeg oppdaget at jeg faktisk allerede hadde fått filen, men har heldigvis såpass god tid med vasken at jeg ikke trenger lese mer enn ti sider per dag for å komme i mål før februar. Veldig deilig å slippe stresslesing.
 • Søndag var jeg med på en liten matfestival arrangert av Al-Islaah («å gjøre bedre») på min gamle grunnskole. For et festmåltid! Og så mye vegetarmat! Jeg endte opp med å spise to digre porsjoner og ble så mett at jeg fortsatt var mett da jeg la meg fem timer senere.

[Uke 39, New York-edition del 1]

0

Mandag

 • Var ute på Sørenga sjøbad for første gang noensinne med Silje, som ønsket seg en fotoshoot. Vi fikk tatt over 300 bilder på en knappe time.
 • På veien tilbake fra Sørenga dukket det plutselig opp et kjent fjes i vinduet til Operaens systue; Henrik! Fikk også vinket til meg May-Lis, og hadde en hyggelig prat gjennom vinduet med begge to. Tegnspråk, ftw.
 • Brukte resten av dagen på en skjønn blanding av effektivitet, daffing og surfing. Etter å ha brukt så mye tid på mormors leilighet i sommer føler jeg meg så tiltaksløs nå som jeg ikke har noe konkret, fysisk arbeid å gjennomføre, med umiddelbare, synlige resultater. Får prøve å henge litt mindre på internett, aktivisere meg selv mer og satse på at følelsen snart går over.

Tirsdag

 • Startet dagen med et møte hos HTH i Alnabru, der jeg fikk snakke med en hyggelig og veldig lettforståelig interiørselger, som tegnet kjøkken for meg på 1-2-3. Så vent som jeg er til hvordan mormors kjøkken har sett ut i en evighet, føltes det rart å se en helt annerledes kjøkkenløsning. Det føltes nesten som om noe skurret, men prosjektleder bekreftet at alt er i sin skjønneste orden, både med målene og plassering av skap og hvitevarer. Her er i alle fall et bilde av kjøkkenet i fugleperspektiv:

 • Fikk unna litt forberedelser til NYC-tur, tegnspråkkurs og korrektur i løpet av dagen/kvelden. Kunne egentlig gjort mye mer, men satset at tidspresset på onsdag vil gjøre meg supereffektiv!

Onsdag

 • Fikk med meg ukens foreløpig eneste danseklasse, jazz med Tine.
 • Fikk endelig ut fingeren når det gjaldt å filme kladd til tegnspråkmusikkvideoen, slik at regissøren kan se litt hvordan det blir. Filmet også en annen oversettelse for Jens Martin som vil bruke bevegelser fra norsk tegnspråk til sangen «Waltz me to the grave.
 • Lærte noe veldig nyttig på ettermiddagen: Ikke ta buss til Carl Berner i rushtiden. Jeg ble nesten 15 minutter forsinket til tegnspråkkurset. Dårlig gjort at læreren kommer sent.
 • Brukte kvelden på å måle litt i leiligheten, dille rundt hjemme, rydde og pakke kofferten.

Torsdag

 • Sov bare to timer før det var opp og hopp for å komme seg til flyplassen. Veldig lurt å droppe en god natts søvn før man skal sitte på fly i timevis. Not. Det fører bare til ukledelig sikling og kink i nakken.
 • Dagens trim: kappgang gjennom Kastrup flyplass fordi jeg trodde jeg hadde dårlig tid, men så ble vi bare sittende og vente i en liten evighet.
 • Lang flytur og veldig dårlig med undertekst på underholdningen ombord, dvs. ingen undertekst. Heldigvis hadde jeg med meg to bøker og tegnesaker.
 • Kom meg greit gjennom passkontrollen og fant kofferten på den andre siden av flyturen. Deretter brukte jeg tid på å lete meg frem til flytoget, komme meg til Penn Station, finne billettautomat for ukeskort, ta undergrunnen til Fulton St. der jeg lånte mobilen av en snill fremmed slik at jeg kunne sende en melding til AR om at jeg var på vei til Brooklyn. Kom meg på ny bane og gikk av i Myrtle Ave., bare for å oppdage at det faktisk finnes to forskjellige Myrtle Ave-holdeplasser og jeg befant meg på feil holdeplass. Lang spasertur, ny bane, enda lengre spasertur, og endelig kom jeg frem, varm og svett. Hyggelig gjensyn med min tidligere romkamerat fra sist gang! Og jeg fikk hilst på Kimchee, katten hennes, som var skeptisk til meg mesteparten av tiden jeg befant meg i leiligheten.

Fredag

 • Våknet av meg selv i 6-tiden. Det beste med å reise til USA er at jeg blir A-menneske. Men bare i en uke da…
 • Dro til Union Square og stakk innom bl.a. Whole Foods (elsk-elsk-elsk-elsk!), Strand Books (som har bøker nok til at alle hyllene er nesten 29 kilometer til sammen) og Barnes & Nobles. Kjøpte blant annet 642 tiny things to draw, en portabel, oppladbar leselampe, en bokstøtte og vann med kirsebærsmak. Kirsebærsmak, ftw.
 • Man kan ikke være danser i New York uten å være med på danseklasser, så jeg dro til Peridance og meldte meg på contemporary med Jana Hicks. Koselig gjensyn! Hun kjente igjen meg fra Proda i Oslo og tidligere NYC-opphold, og etter timen sa hun «You are dancing GREAT!» Må prøve å få med meg klassen hennes neste onsdag.
 • Da jeg hadde skiftet til vanlige klær, spaserte jeg til Michaels, den amerikanske versjonen av hobbybutikken Panduro, bare hundretusen ganger større, og kjøpte en metallboks med Farber-Castell blyanter og tusjer. Fordi man alltid tegner bedre hvis man har nye tegnesaker, sjø.

 • Tok meg en matpause på Chipotle. Vegetarisk burrito, elsk-elsk-elsk. Visste dere at det er billigere å spise en Chipotle-burrito hver dag i 94 år enn det er å oppdra en unge i 18 år. Burrito, ftw.
 • Kvelden ble tilbrakt på 7-11 ved Flatiron-bygget på ASL-meetup. Veldig fint å få brukt amerikansk tegnspråk igjen, selv om jeg måtte spørre om forskjellige tegn flere ganger. Vi diskuterte bl.a. likheter og forskjeller mellom USA og Norge når det gjelder tolketjeneste for døve, helsetjenester, politikk osv… Shepard og jeg håper begge at Bernie Sanders blir den neste presidenten for USA.
 • På hjemveien skjedde dette: [This is so random]

Lørdag

 • Tilbrakte formiddagen i Chinatown. Fant en vegetarisk dim sum-restaurant der jeg bestilte buddhistnudelsuppe, munkedumpling og vårrull uten å egentlig vite hva jeg kom til å få. Vårrullene var deilige, munkedumplingene helt ok og suppen var litt god og fylt med masse sopp og pak choi. De hadde forresten også… dampet enhjørning??

 • Var med på to danseklasser, contemporary med Eliasberg (gjensynsglede!) og hip hop med Jack Gills, som også gikk på Bårdar. Begge ble glade for å se meg, kanskje spesielt Jack, det er jo ikke akkurat hverdagskost at en tidligere skolekamerat plutselig dukker opp i en storby på den andre siden av Atlanteren.
 • Stakk innom Strand bokhandel igjen og denne gangen kjøpte jeg Furiously happy av Jenny Lawson (signert førsteutgave, wohoo!) og Mary Poppins av P.L. Travers, henholdsvis fordi jeg følger Lawsons blogg og fordi jeg fikk lyst til å lese boka etter at jeg så filmen Saving Mr. Banks.

 • Stakk innom den store matbutikken rett ved der AR og jeg bodde forrige gang jeg var i NY. Det er alltid utrolig spennende å oppsøke matbutikker i USA, for de har så mye interessant som vi ikke har i Norge. Jeg er ikke vanlig turist, jeg er matturist.

Søndag

 • Den store daffedagen. Dagen startet rolig med dilling i leiligheten i noen timer før jeg dro til Central Park for litt piknik med boken jeg holder på med for tiden (We need to talk about Kevin, Lionel Shiver). På veien stakk jeg innom Whole Foods og forsynte meg av salatbaren. Hvis det er én ting jeg gjerne skulle tatt med meg hjem, er det den superfantastiske salatbaren.
 • Fant meg en fin-fin plass i parken og nøt dagens fangst før jeg, god og mett, fokuserte på boken min, bare avbrutt av litt kakespising (det var ikke bare salatbaren jeg forsynte meg av. De har kake også. Limoncello, tiramisu og bløtkake, oh my!)

 • Etterpå fikk jeg lyst til å sjekke ut noe veldig interessant; nemlig den nedlagte undergrunnsstasjonen City Hall! Jeg fikk surret meg om bord på riktig bane (linje 6 mot Brooklyn Bridge) og da alle andre gikk av der, ble jeg sittende. Dessverre var stasjonen mørklagt, så jeg fikk ikke sett så mye av dette:

 • Gikk innom Barnes & Noble på Union Square IGJEN, bare for å sitte på kafeen med en kopp te og lese videre. Tegnet litt gjorde jeg også. Etterpå tuslet jeg rundt og tittet på bøkene som er på salg. Mye fristende, men jeg klarte å styre unna impulskjøp. For denne gangen, i hvert fall.
 • Tittet på blodmånen. Sol- og måneformørkelse, samt meteorstorm, på under et år, ikke verst!

[This is so random]

1

Det bor 8 491 079 mennesker i New York City. Daglig er det i gjennomsnitt omtrent 148 767 turister på besøk i samme by. Og så skjer følgende:

Jeg sitter blid og fornøyd på L-banen fra Union Square på vei hjem etter en særdeles fin dag. Et øyeblikk vurderer jeg å gå av på Myrtle/Wyckoff Ave. eller Halsey Ave. fordi de muligens ligger nærmere der jeg bor, men mobilen har flatt batteri, ergo ingen mulighet for å sjekke Google Maps om jeg skulle gå meg vill (for n’te gang), så jeg bestemmer meg for å gå av på Wilson St., som ligger i en rett linje fra oppholdsstedet mitt.

Idet vognen nærmer seg holdeplassen før, gir føreren bånn gass og banen suser forbi denne holdeplassen. Dette er ikke uvanlig, å hoppe over en stasjon eller tre på grunn av forsinkelser som oppstod tidligere i ruta. Banen suser også forbi min holdeplass. Jeg blir litt irritert («Typisk New York, dette hadde aldri skjedd i Oslo.»), men bare litt, for tross alt har dagen vært super.

Heldigvis stopper banen på stasjonen etter, så jeg går av og kommer meg over til den andre siden. Ventetiden går fort, bare fire minutter før jeg atter er på vei til Wilson Ave. igjen, og denne gangen stanser banen og jeg kan vende snuten hjemover.

På fortauet rett utenfor stasjonen går jeg forbi en mann og en dame som er på vei til banen. Jeg reagerer før jeg får tenkt meg om, bråvender og prikker mannen på armen.

«Michael?»

Hans og mitt ansiktsuttrykk, oppsummert i en gif:

Det var godt over åtte og en halv million mennesker i New York City på det tidspunktet, og jeg klarte faktisk å fullstendig tilfeldigvis å løpe inn i en newyorker-kamerat som jeg ikke har sett siden juni 2012. Sitat Michael: «This is so random!»

[Uke 31, Jafnadhr edition]

4

Jeg var på Jafnadhr denne uken! Så temaet for denne ukesoppsummeringen er deretter:

Hendelser:
★ Det første som møtte meg da Jaffis-uken startet på Oslo bussterminal, var en veldig sprudlende og fargerik Christine Koht som intervjuet flere av deltakerne. Så når serien hennes kommer på TVNorge, se etter meg et sted i bakgrunnen der jeg prøver å snike meg bort eller gjøre meg mest mulig usynlig. Forhåpentligvis klipper de bort den delen der jeg prøvde å rope etter den ene tolken.
★ Ettersom det er mitt siste år med Jafnadhr i år, ville jeg bare slappe av, kose meg og gjøre minst mulig fysisk krevende ting. Så jeg var med på tegneworkshopen og tegnet hele uken. Staffeli, levende modeller og greier. Læreren, Ida, kom så å si rett fra studioet til Odd Nerdrum, og lærte oss masse fænsi tegneteknikker. Tirsdag tegnet vi et papirrør, onsdag helfigur, torsdag og fredag portretter av modell og hverandre, og lørdag var det fritt valg:


(Tegningen i midten er med meg som modell, tegnet av Ida.)


Fra venstre øverst: David Bowie som goblinkongen, et glass melk i A Clockwork Orange, en regnbue inspirert av Pink Floyds Dark Side of the Moon og en ikke ferdig bløtkake fra Tornerose. Veldig fornøyd med at jeg kjøpte boken 642 Things to Draw forrige uke, men trenger masse øvelse når det gjelder proporsjoner og perspektiv. Og tegning av lepper/munn. Gah.

★ Jeg fikk gleden av å bli introdusert for kortspillet Cards Against Humanity, som jeg har vært nysgjerrig på lenge. Milde makrell, så drøy humor. Dette spillet sparker i alle retninger, og er herved ført opp på ønskelisten min.
★ Årets første bad! En veldig grøssende opplevelse. Blir nesten nødt til å ta meg en Sydentur for å veie opp for forsinkelsen og kuldesjokket.
★ Pratet med omtrent hundre millioner mennesker. Neida, bare rundt hundre og femti mennesker.
★ Gleden da det endelig ble blå himmel og sol etter et par dager med kjølig og grått regnvær.
★ Klarte å tryne to ganger på under 10 timer på grunn av kombinasjonen dårlig beinløft-koordinasjon og helsefarlige sandaler. Det første fallet skjedde litt før klokka 2 på natten lørdag og jeg endte opp med et lettere forslått håndledd og skrubbsår flere steder på venstre arm. Rundt klokka 10 lørdag trynet jeg i trappa da et trappetrinn kjørte seg fast mellom fot og sandal på venstre bein. Heldigvis fikk jeg gleden av å bli lappet sammen av Matilde, og sandalene ligger nå i søppelbøtta.
★ Lørdag kveld var det diskotek, men jeg fikk dessverre ikke danset så heftig som jeg vanligvis ville ha gjort på grunn av foten, men det stoppet meg ikke fra å gjøre koreografien til La La LoveHello Hi og en tredje gjenganger sittende på en stol.

Omgivelser:
★ Skjeberg Folkehøgskole. Nyoppusset og greier!
★ Det pastellgrønne og -rosa iskremhuset nær Høysand.
★ Nordby Shoppingcenter, som lå knappe 15 minutter unna.
★ Antikk Karlsen, som var akkurat som mormors leilighet, bare litt lavere under taket og litt større i areal. Jeg fant 12 ting som var maken/ganske lik ting fra mormors leilighet og siklet litt på noen nydelige rosa og blå taklamper og speil med overdådige gullrammer.

Trening:
★ Teller det som trening å stå og tegne nesten fire timer sammenhengende fire dager i strekk?

Kos:
★ Tegning hele uken, spesielt da det var fritt valg på lørdag og vi alle satt i sofa, oppslukt av hver vår tegning.
★ Jaffis-kos, kan ikke beskrives, må oppleves.

Innkjøp:
★ Kjøpte meg nytt belte da det gamle truet med å ryke. Utrolig spennende.
★ Godteri, sjokolade og litt brus.

Nye oppskrifter/matopplevelser:
★ Det ble mange nye matopplevelser i kantina denne uken. Noen bra, men også en del «Tja». Seige maiskobler, for eksempel. Men potet- og purresuppen, samt grønnsakssuppen (selleribiter til tross), var god. Det dukket også opp litt hummus en morgen som falt veldig i smak.

Kultur:
★ Åpningsshow ved stand up av Christine Koht og Teater Jafnadhr med Når et eple faller, som blir satt opp i Oslo til høst. Gå og trykk «Like»!

Hvis dere ser nærmere etter, kan dere se en mugge og diverse porselensgreier på bordet. Disse donerte jeg fra mormors leilighet.

★ Draglaboratorium ved Princessilicious, med gjesteopptreden av The Polly Pockets og Teater Jafnadhr, der de viste bl.a. den tradisjonelle Eurovision-medleyen:

★ Avslutningsshow ved show-, danse- og musikkworkshopen. Som alltid et imponerende godt stykke arbeid med tanke på at de satte sammen hele greia på bare fem dager!
★ Det var nattkino hele uken, men jeg fikk bare med meg tre hele filmer fordi jeg duppet av da jeg prøvde å se to av de tre andre filmene som ble vist. Pride, et fantastisk stykke britisk film som er basert på en sann historie; Moulin Rouge, som alltid er like fantastisk uansett hvor mange ganger jeg ser den; sist, men ikke minst: THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW! Komplett med «Time Warp»-dansen, sing-a-long, applaus og greier. Denne filmen trakk mest publikum, og med tanke på at jeg var en av de som startet tradisjonen med å vise RHPS på Jafnadhr, varmer det mitt hjerte å tenke på den gleden fremtidige Jaffisere kommer til å få av filmen.

[Light City]

6

Er det bare meg eller føles det som om alle bygningene og gatene i Trondheim sentrum er omrokkert hver gang jeg er der? Det minner meg om filmen Dark City, hopp frem til 35:09 i videoklippen under:

Jeg føler liksom at jeg alltid vet hvor A, B, C og resten av bokstavene i alfabetet ligger i forhold til togstasjonen, og går frisk og freidig i den retningen mitt indre kompass peker mot, bare for å oppdage at A overhodet ikke ligger der, men Z eller K. Denne følelsen har jeg bare i Trondheim, ingen andre steder. Så mitt forslag er at vi gjør et enkelt grep for å forenkle lokaliseringen for oss turister; legg på et par hundre meter til søylen som Olav Tryggvason står på, slik at han rager over byen som et fyrtårn vi kan orientere oss etter.

Og ellers, takk for et fortreffelig måltid, Persilleriet; for nydelige sjokoladebiter, Sjokoladebutikken; deilig sitronmuffins, Fairytale; godt selskap, Marthe, og sist men ikke minst: det flotte, varme været, Trondheim. Alltid en glede å komme på besøk!