[Februar, oppsummert]

0
Click here for the English version.

Februar ble ganske hektisk, til tross for en ukes vinterferie!

Jeg var vikar her og der, underviste kveldskurs, hang på Hverdagsdøv tre ganger (med temaene «Sex og seksualitet», «Lykke» og en temafri runde der jeg snakket om å være barnefri, samt delte litt fra et show) og jobbet med en korrektur på nesten 600 sider. Jeg var også ute på BLÅ med Alice, Malin og Eva da konseptet Girls Club hadde sitt aller siste arrangement der. I tillegg var jeg innom Døves Media flere ganger i forbindelse med et spennende prosjekt, og jeg gleder meg veldig til å kunne fortelle mer om det!

Andre morsomme ting jeg fikk gjort i løpet av februar, var å dra på Fifi von Tassel Presents på Elsker med Hanne, Ragna, Trine A, Trine V , Ann Kristin, Helene og søsteren til Helene. Temaet for showet var «Judging You», publikum fikk utdelt skjemaer der de kunne skrive ned tilbakemelding til artistene. Det var mange hysteriske og fantastiske act-er på scenen, som alltid.

Jeg var også så heldig at jeg fikk være gjestesnapper hos Hverdagsskeiv hele to ganger, og den andre gangen arrangerte jeg impulsiv lesbepils/lesbebrus. Det ble en hyggelig kveld med de som møtte opp!

I forbindelse med det ene temaet vi hadde på Hverdagsdøv i februar, hadde vi en veldig kul sexolog som gjest. Jeg traff henne for å hjelpe henne med å bli kjent med Snapchat, og det ble til at vi nesten glemte å snappe fordi det var så gøy å snakke med henne. Jeg fikk litt sjokk da jeg så på kalenderen min istad for å se hva jeg har gjort i februar, for det føltes som om møtet med Gry var for en evighet siden, men så har det gått bare én måned.

Med andre ord, et godt tegn på at jeg har hatt nok å fordrive tiden med i februar. Heldigvis var jeg relativt flink til å ta meg noen pustepauser innimellom; en lørdag endte jeg opp med å ligge i senga hele dagen og se hele sesong av «The Mist» (helt ok) og «Russian Doll» (OMG, anbefales!). Slike lørdager kunne jeg trengt flere av.


*

February was pretty busy, despite me having one week winter break!

I was a substitute teacher here and there, taught night course, hung out at Hverdagsdøv three times (with the topics «Sex and Sexuality», «Happiness», and a topic-free round where I talked about being childfree by choice and shared some sneak peeks from a show), and proof-read a novel with almost 600 pages. I also went to BLÅ with Alice, Malin and Eva when Girls Club had their last event there. Besides, I was at Døves Media several times for a cool project; I can’t wait to tell more about it!

Other fun stuff I did during February, was going to Fifi von Tassel Presents at Elsker with Hanne, Ragna, Trine A, Trine V, Ann Kristin, Helene and Helene’s sister. The theme for the show was «Judging You»; the audience got forms where they could write down feedback to the artists. There were several hilarious and fantastic acts on stage, as usual.

I was also lucky to be a guest at Hverdagsskeiv («Everyday Queer») not once, but twice, and the second time I arranged an impromptu «lesbepils/lesbebrus» («lesbian beer/soda»). It was a pleasant evening with those who attended!

For one of the Hverdagsdøv topics, we had an awesome sexologist as a guest. I met with her to help her get familiar with Snapchat, and we almost forgot to snap because it was such fun to talk with her. I was a little shocked when I checked my calendar to see what I did in February because it feels as if the meeting with Gry happened ages ago, but it’s only been one month.

In other words, a good sign that I have had enough stuff to do to pass the time in February. Fortunately, I was relatively good at taking some breaks; a Saturday I spent all day in bed binge-watching «The Mist» (quite ok) and «Russian Doll» (OMG, I recommend!). I could use more Saturdays like this one.

[Smakebit på søndag – Wizard and Glass]

0

«Yeah,» he said, sighing. «Silence, a thing I know little about. Thankee-sai, Blaine, you speak truth.»

«I HOPE YOU HAVE DISCOVERED SOMETHING WHICH WILL HELP YOU,» Blaine said, and Eddie thought: You fucking mechanical liar. The complacent tone had returned to Blaine’s voice, and Eddie found it of some passing interest that a machine could express such a range of emotion. Had the Great Old Ones built them in, or had Blaine created an emotional rainbow for himself at some point? A little dipolar pretty with which to pass the long decades and centuries? «DO YOU WISH ME TO GO AWAY AGAIN SO YOU MAY CONSULT?»

«Yes,» Roland said.


Click here for the English version.

Blaine er en plage, og det er sannheten. Se for deg et sadistisk, rosa tog med suicidale tendenser som elsker gåter og som kan suse av gårde raskere enn lydens hastighet? Der har du Blaine.

Etter de nervepirrende prøvelsene på slutten av forrige bok er Roland, Eddie, Susannah, Jake og Oy på vei videre til neste etappe av reisen til det mørke tårnet. I denne boken får vi også vite litt mer om Rolands fortid.


*

Blaine is a pain, and that is the truth. Imagine a sadistic, pink train with suicidal tendencies that loves riddles and can whiz off faster than the speed of sound? That’s Blaine.

After the nerve-racking events at the end of the previous book, Roland, Eddie, Susannah, Jake, and Oy are heading towards the next leg of the journey to the dark tower. In this book, we also learn a bit more about Roland’s past.

[Januar, oppsummert]

0

Click here for the English version.

«Januar er som en måned med mandager.» (Sitat, Phillip Schofield.)

Denne måneden har stort sett vært ganske hverdagslig, men heldigvis med noen unntak! I begynnelsen av måneden var jeg på audition, samt julebord med Hverdagsdøv-gjengen. Førstnevnte var gøy, sistnevnte var veldig koselig! Vi spiste på restaurant (til dessert hadde jeg marengs med rørte bær, og det var så godt at jeg nesten falt av stolen!), og etterpå satt vi på Litteraturhuset i flere timer.

Uken etter hadde jeg et møte med en skuespiller og en scenograf om et prosjekt som forhåpentlig kan settes ut i livet i 2020. Søknad om prosjektstøtte skal snart sendes inn, så da er det bare å krysse fingrene! Lørdag og søndag denne uken hadde jeg også puslespillfest hjemme hos meg, for da jeg begynte å sette sammen et puslespill på 3000 biter før nyttår, fant jeg fort ut at jeg ikke hadde tålmodighet til å gjøre det alene. Takk til Veronica, Siv, Pernille, Mille, Lubna, Ragna og Merete for hjelpen med å få halve puslespillet på plass.

Puslespillet ble omsider ferdig den tredje uken i januar, og endelig kunne jeg slutte å ha så vondt i knærne og ryggen av å sitte på gulvet og nistirre på den ene blå biten etter den andre. Samme dag som siste bit var på plass, tok jeg en svipptur til Sarpsborg der Norges Handikappforbunds Ungdom og Skeiv Ungdom hadde seminar for ungdom som identifiserer seg som skeiv. Jeg skulle nemlig være med på en panelsamtale. Det ble en hyggelig dag med gjensyn med gamle kjente og nye venner.

Den neste uken hang jeg mye på OsloMet som aktør og/eller vikar, og da var jeg så heldig å få dra på Historiske museum med de andre aktørene og studentene, noe som alltid er stas, spesielt siden jeg også fikk anledning til å hilse på mumiene på museet. Vi var ferdig såpass tidlig at jeg tok banen til Bekkestua der jeg først spiste sørlandsbolle for første (og siste!) gang før jeg satt på biblioteket noen timer og deretter dro til faren min på ettermiddagen. Han tilberedte en vegansk middag som både smakte godt og mettet godt.

Et par andre spennende ting som skjedde før januar var over, var at jeg fikk veldig overraskende nyheter som muligens fører til at jeg skal på langtur til sommer, samt ble invitert på enda et møte om et interessant prosjekt som forhåpentlig kan starte så snart jeg har tenkt gjennom det. Jeg rakk også å få med meg lanseringen av boken «Døden nær» på Litteraturhuset. Applaus til tegnspråktolkene som klarte å holde den profesjonelle maska mens de stirret utover en tårevåt forsamling.


*

«January is like a month of Mondays.» (Quote, Phillip Schofield.)

This month has been quite ordinary, but luckily with a few exceptions! At the beginning of the month, I attended an audition and Christmas party with the Hverdagsdøv gang. The former was fun, and the latter was very koselig! We dined at a restaurant (for dessert, I had meringue with a berry sauce, which was so good I almost fell off my chair!) and afterwards, we sat at Litteraturhuset for hours.

The week after, I met with an actress and a scenographer about a project that hopefully will be realised in 2020. The application for funding will be sent soon, and then we’ll have to cross our fingers! Saturday and Sunday this week I also had a puzzle game at my place. When I started doing a 3000 pieces puzzle before NYE, I soon realised I lack the patience to finish it by myself. Thanks to Veronica, Siv, Pernille, Mille, Lubna, Ragna and Merete for helping finishing half of the puzzle.

The puzzle was finished the third week of January, and at last, my knees and back stopped hurting so much from sitting on the floor glaring at one blue piece after the other. The same day the last piece was in place, I paid a quick visit to Sarpsborg where the Norwegian Association of the Disabled Youth and Queer Youth were having a seminar for young people who identify as queer. I was participating in a panel talk. It was a pleasant day with both old and new friends.

The next week I hung out a lot at OsloMet as an «actress» and/or substitute teacher. I had the luck of going to the Cultural Museum with the other «actors» and the students, which is always awesome, especially since I got the chance to greet the mummies at the museum. We finished early, so I took the underground to Bekkestua where I ate «sørlandsbolle» (chocolate-covered bun with vanilla custard filling) for the first (and last!) time. Then I spent a few hours at the library before visiting my father. He made a vegan meal for dinner which tasted both tasty and was filling.

A few other exciting things that also happened before January passed was that I received surprising news which might lead to a long trip for summer and that I was in another meeting about an intriguing project that hopefully can start as soon as I’ve thought it over. I also attended the launching of the book «Døden nær» («Near death/Close to death») at Litteraturhuset. A round of applause for the sign language interpreters, who managed to keep it together while looking at a teary audience.

[Smakebit på søndag – The Waste Lands]

0

Eddie and Susannah exchanged a single frightened glance and then Eddie leaped to Roland’s side. «What is it? Roland, what’s wrong?»

«There was a boy,» the gunslinger said in a distant, muttering voice. And then, in the very next breath, «There wasn’t a boy.»

«Roland?» Susannah asked. She came to him, slipped an arm around his shoulders, felt him trembling. «Roland, what is it?»

«The boy,» Roland said, looking at her with floating, dazed eyes. «It’s the boy. Always the boy.»

«What boy?» Eddie yelled franctically. «What boy?»

«Go then,» Roland said, «there are other worlds than these.» And fainted.


Click here for the English version.

Smakebiten ovenfor valgte jeg fordi:

 • Jeg ville vekke deres nysgjerrighet. Hvilken gutt snakker de om?
 • Uttrykket «det finnes andre verdener enn disse» er et av mine mange favorittuttrykk fra denne serien. Et par andre uttrykk er «lange dager og behagelige netter», som er en høfligetsfrase når man møter noen, og noe med å «møtes igjen i lysningen ved enden av stien» når noen har nådd slutten av livet. Det samme gjelder for revolvermannens katekismen:

«Jeg sikter ikke med hånden. Den som sikter med hånden, har glemt sin fars ansikt. Jeg sikter med øyet.

Jeg skyter ikke med hånden. Den som skyter med hånden, har glemt sin fars ansikt. Jeg skyter med hodet.

Jeg dreper ikke med revolveren. Den som dreper med revolveren, har glemt sin fars ansikt. Jeg dreper med hjertet.»


*

I picked the sample above because:

 • I wanted to pique your curiosity. Which boy are they talking about?
 • The expression «There are other worlds than these» is one of my many favourites from the series. A couple other expressions are «long days and pleasant nights», which is a formal greeting, and something about meeting again in «the clearing at the end of the path» when somebody has reached the end of their life. And also the gunslinger’s catechism:

«I do not aim with my hand; she who aims with her hand has forgotten the face of her father. I aim with my eye.

I do not shoot with my hand; she who shoots with her hand has forgotten the face of her father. I shoot with my mind.

I do not kill with my gun; she who kills with her gun has forgotten the face of her father. I kill with my heart.»

[Smakebit på søndag – The Drawing of the Three]

0

Three. This is the number of your fate.

Three?

Yes, three is mystic. Three stands at the heart of the mantra.

Which three?

The first is dark-haired. He stands on the brink of robbery and murder. A demon has infested him. The name of the demon is HEROIN.

Which demon is that? I know it not, even from nursery stories.


Click here for the English version.

Den følelsen når det går opp for deg at du har glemt hvordan Roland finner sine følgesvenner, og du bare: «Whoa, heftig!»

I den første boken vandret Roland alene gjennom en tilsynelatende uendelig ørken. Nå har han kommet til en annen del av sin verden, og hans ka-tet er i ferd med å samles.


*

That feeling when you realise you have forgotten how Roland finds his companions, and you go «Whoa, wicked!»

In the first book, Roland wandered alone through a seemingly endless desert. Now he has reached a different part of his world, and his ka-tet is starting to come together.

[Smakebit på søndag – The Gunslinger]

0


The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed.

Click here for the English version.

Min plan for Stephen King-prosjektet var at jeg skulle lese alle SK-bøkene før jeg begynte med «The Dark Tower»-serien. Men planer er sjeldent hugget inn i stein, og da Johann (@jobis89), en boknerd og King-fan jeg følger på Instagram, foreslo en «read-along» for denne serien (#allthingsservethebeamin2019), måtte jeg bare slenge meg med på reisen. Jeg er så klar for min ka.


*

My plan for Project Stephen King was to read all King books before starting with «The Dark Tower» series. But plans are seldom carved in stone, and when Johann (@jobis89), a book nerd and King fan whom I follow on Instagram, suggested a read-along for this series (with the hashtag #allthingsservethebeamin2019), I just had to tag along. I am so ready for my ka.

[Desember, uke for uke]

0
Click here for the English version.

 • Uke 49:  Jeg var på en tegnspråktolket visning av «The Book of Mormon». Tre av oss fra Hverdagsdøv fikk komme bak scenen før forestillingen for å hilse på Kristoffer og Frank, samt lære dem å si «Velkommen til The Book of Mormon». Både det og forestillingen var en morsom opplevelse!
 • Uke 50: Stusset håret litt, og en stund så sveisen min ut som noe hentet fra 80-tallet, haha. Testet ut Bread Bowl for første gang, så godt! Mac & cheese med trøffel = himmelriket.
 • Uke 51: Trimmet med Pernille, spiste julelunsj på Nydalen, hang litt på Oslo Mekaniske Verksted, dro på floating og massasje, ga meg selv Baby Foot-peeling. Begynte å gå i dvale i anledning ferien.
 • Uke 52: Passet på tre pusekatter på to forskjellige steder mandag til tirsdag. Det var veldig koselig, selv om pusene var litt for sky til at det ble kosefest. Var en del i dvale, men i mine mer våkne øyeblikk var jeg uvanlig sosial. Rakk å lese ut noen bøker og kunne føre opp hele ti bøker mer enn jeg leste i 2017!

*

 • Week 49: I went to a sign language interpreted showing of «The Book of Mormon». Three of us gals from Hverdagsdøv were allowed backstage before the show to meet Kristoffer and Frank, and to teach them to sign «Welcome to The Book of Mormon». Both that experience and the musical was much fun!
 • Week 50: Cut my hair a bit, and for a while, it looked like something from the ’80s. Tried Bread Bowl for the first time, so good! Mac & cheese with truffle = Heaven.
 • Week 51: Exercised with Pernille, ate Xmas lunch at Nydalen, hung out at Oslo Mekaniske Verksted, went for floating and massage, I gave myself Baby Foot peeling. Started hibernating for the vacation.
 • Week 52: I was a catsitter for three cats at two different places Monday until Tuesday. It was lovely, although the cats were too shy for a cuddle party. Most of the time I was in hibernation, but in my more woke moments, I was unusually social. Finished reading some books and could list ten books more than I read in 2017!

[Kulturliste 2018]

0

Kulturlisten for 2017 finner du her.
You can find the culture list for 2017 here.

Bøker | Books
Gjennomstreking | Strikethrough: Ikke fullført | Didn’t finish
*: Bok beholdt | Book kept
**: Bok gitt bort | Book given away
1. Kjempenes fall, Ken Follett (01.01-09.02)
2. Mette-Marit på ballettskolen, Bjørg Gaselle (01.01-03.01)**
3. Vera, Rut Carlholm (04.01)*
4. Den store Gatsby, F. Scott Fitzgerald (04.01-08.01)**
5. Troll skal temmes, Karen Christine Friele (08.01-18.01)**
6. Hennes største frykt, Peter Swanson (korrektur CD, 08.01-12.01)
7. Appelsinpiken, Jostein Gaarder (12.01-25.01)**
8. Et sprang i tiden, Madeleine L’Engle (korrektur CD, 12.01-18.01)
9. Uten spor, Kendra Elliot (korrektur VB, 15.01-18.01)
10. Sofies verden, Jostein Gaarder (19.01-21.02)**
11. Lykkelige omstendigheter, Michael Robotham (korrektur CD, 19.01-26.01)
12. Ekte fotballfruer: Villemo, Hege Norman-Stormbringer (korrektur VB, 23.01-29.01)
13. Oslofolk, Iffit Qureshi (25.01)
14. De fortapte, Patricia Gibney (språkvask VB, 30.01-08.02)
15. The Missing Ones, Patricia Gibney (30.01-08.02)
16. Sorgenfri, Bjørg Vik (11.02-15.02)
17. Babytegn, Megan Matovich-Noddeland og Petter Noddeland (12.02-15.02)
18. En morder iblant oss, Melinda Leigh (språkvask VB, 12.02-21.02)
19. Say You’re Sorry, Melinda Leigh (12.02-21.02)
Myten om Sisyfos, Albert Camus
20. En frosk i fjorden, Lorelou Desjardins (16.02)
21. The old man and the sea, Ernest Hemingway (21.02)*
22. Mørkets hus, Helen Phifer (språkvask VB, 21.02-02.03)
23. The Lost Children, Helen Phifer (21.02-02.03)
24. Ultimate Lesbian: 2007, Nicole Foster, red. (21.02-08.06)**
25. Alltid Alice, Lisa Genova (22.02-28.02)**
The Ode Less Travelled, Stephen Fry)**
26. Coraline, Neil Gaiman (28.02-09.03)*
27. Norges Døveforbund 100 år, Helge Herland (korrektur, 28.02-19.03)
28. Vinter over verden, Ken Follett (01.03-07.03)**
29. Brødrene Grimm, Kagge Forlag (07.03-08.04)
30. Breakfast on Pluto, Patrick McCabe (08.03-08.04)**
31. Den røde adresseboken, Sofia Lundberg (korrektur CD, 09.03-12.03)
32. Samtaler med venner, Sally Rooney (korrektur CD, 12.03-16.03)
33. Et halvt års pause, Marian Keyes (korrektur CD, 16.03-23.03)
34. Italiensk sommer, Carrie Elks (språkvask VB, 19.03-03.04)
35. Summer’s Lease, Carrie Elks (19.03-03.04)
36. På grensen til evigheten, Ken Follett (23.03-02.04)
37. Å leve med bøker, ALan Powers (24.03)
38. Novel Living, Lisa Occhipinti (04.04-06.04)
39. Kabalmysteriet, Jostein Gaarder (06.04-13.04)**
40. I et speil, i en gåte Jostein Gaarder (08.04)**
41. How to stop time, Matt Haig (09.04-11.04)*
42. Jigs & reels, Joanne Harris (09.04-17.04)**
Ete, pule, drite, føde, drepe, blø, Hiromi Itô
43. Julemysteriet, Jostein Gaarder (12.04-16.04)
44. Believe Me, Eddie Izzard (13.04-16.04)**
45. The Red Dragon, Thomas Harris (17.04-21.04)**
46. Papillon, Henri Charrière (17.04-13.06)*
47. Historien om Helen Keller, Lorena A. Hickok (17.04)**
48. Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet?, Johan Harstad (17.04-03.05)**
49. The Silence of the Lambs, Thomas Harris (21.04-30.04)
50. Hannibal, Thomas Harris (30.04-15.05)
51. It-jenta 2: Plutselig kaptein, Katy Birchall (korrektur CD, 30.04-09.05)
52. It-jenta 3: Plutselig brudepike, Katy Birchall (korrektur CD, 09.05-14.05)
53. Kraften, Naomi Alderman (15.05-17.05)
54. Lær å sy klær, Gunnel Winka
55. Søm, Lorna Knight
56. Kjøttfrie burgere, Jane H. Johansen (15.05)*
57. Morbid Curiosities, Paul Gambino (15.05-02.06)*
58. Syrinpikene, Martha Hall Kelly (15.05-21.05)
59. Kjærlighet i Cotswold, Veronica Henry (språkvask VB 15.05-01.06)
60. How to find love in a bookshop, Veronica Henry (15.05-01.06)
61. Krig og fred og religion og politikk og sånn, Anne-Kat Hærland (17.05-18.05)
62. På sporet av Frøken Detektiv, Tormod Haugen (23.05-28.05)**
63. Bobsey-barna og den store hemmeligheten, Laura Lee Hope (23.05)
64. Bobsey-barna og sigøynernes hemmelighet, Laura Lee Hope (24.05)
65. Bobsey-barna og tunnelmysteriet, Laura Lee Hope (25.05)
66. Bobsey-barna og en uskyldige mistenkte, Laura Lee Hope (26.05)
67. Bobsey-barna og tivolimysteriet, Laura Lee Hope (27.05)
68. Heltinner jeg har møtt, Arnhild Skre (27.05-01.06)
69. Ringeren i Notre-Dame, Victor Hugo (29.05-21.06)**
70. Nødutganger, Bjørn Egil Halvorsen (01.06-03.06)
71. Sagmesterens barn 13,  Kristin S. Årlovsrud (språkvask VB 04.06-11.06)
72. Elven, Anna Fiske (korrektur CD 08.06-18.06)
73. Det begynte med dansen, Lillebil Ibsen (11.06-13.06)**
74. Hjelp barna med engelsk, Carol Vorderman (13.06-08.07)
75. From Here to Eternity, Caitlin Doughty (13.06-25.06)
Tabber og tull fra den fjerde statsmakt, Geir Magnusson og Audun Stølås)**
76. Catching the Big Fish, David Lynch (14.06)
77. Forsøk på å være lykkelig, Lorenzo Marone (15.06-16.06)**
78. Filledukke, Gustav Lorentzen (16.06-17.06)**
79. This is a book, Demetri Martin (17.06-22.06)**
80. Utur Svints spennende opplevelser, Stuart McDonald (17.06-28.06)*
81. Blame it on Bianca Del Rio, Bianca Del Rio (18.06-23.06)**
82. Absolutt Izzy, Terri Libenson (korrektur CD 21.06-27.06)
83. Memento Mori, Brystkreftforeningen (25.06-26.06)**
84. Kult å sy, Grete Gulliksen Moe (26.06)
85. Gulltopp i storbyen, Helen Louise Thorndyke (26.06-28.06)*
86. Sy! Urban collection, Jenny Hellström (26.06)
87. Sy din egen garderobe, Tone Irén Anvedsen (26.06)
88. Det store symesterskapet, Tine Solheim (26.06)
89. Sy klær til damer i størrelse 36 til 46, Tone Irén Anvedsen (26.06)
90. Alle kan sy, Mari Melilot (26.06)
91. Portraits: 2005-2016 Annie Leibovitz (26.06-01.07)
92. Gulltopp på oppdagerferd, Helen Louise Thorndyke (28.06)**
93. Ru, Kim Thúy (28.06-02.07)**
94. Charlie og den store glassheisen, Roald Dahl (28.06-02.07)
95. Bare spille ball, Michael Stilson (korrektur CD 29.06-30.07)
96. Billettene, Lars Saabye Christensen (02.07-03.07)
Norges historie, Yngve Skomsvoll)**
97. Ikke stol på klovnen, Dean Koontz (03.07-08.07)**
98. Giant George, Dave Nasser og Lynne Barrett-Lee (08.07-10.07)**
99. Sophie Starks liv og død, Anna North (08.07-16.07)**
100. Smuleklubbens skamløse søstre, Mian Lodalen (10.07-11.07)*
101. Trekant, Mian Lodalen (11.07-16.07)
102. The Bridges of Madison County, Robert Jame Waller (16.07-18.07)**
103. Evig barnefri, Heidi Helene Sveen, red. (16.07-23.07)*
104. Rosa Prosa, Ida Roggen og Tonje Tornes, red. (18.07-21.07)**
105. Huset med den blinde glassveranda, Herbjørg Wassmo (19.07-22.07)**
106. Books of Adam: The Blunder Years, Adam Ellis (22.07-23,07)
107. Hold pusten så lenge du kan, Maria Sand (23.07-24.07)**
108. Det stumme rommet, Herbjørg Wassmo (24.07-27.07)**
109. Kirsebærsnø, Ingelin Røddland (24.07-26.07)**
110. Lukkertid, John Rørdam (24.07-30.07)**
111. Hudløs himmel, Herbjørg Wassmo (28.07)**
112. Den lille prinsen, Antoine de Saint-Exupéry (28.07-02.08)*
113. Triptykon, Odd Klippenvåg (29.07-12.08)**
114. Antikvarens datter og andre noveller, Sigmund Jensen (30.07-09.08)**
115. God natt, June, Sarah Jio (30.07-04.08)**
116. Jenter som kommer, Ida Jackson og Maren Kristiane Solli (06.08-15.08)*
117. Confessions of a Funeral Director, Caleb Wilder (07.08-16.08)**
118. Rederiet 19, Øystein Antonsen (språkvask VB 08.08-21.08)
119. Vittorio the Vampire, Anne Rice (12.08-28.08)**
120. You Are Here, Jenny Lawson (16.08)*
121. Tårer i champagne, Børge Skråmestø (16.08-21.08)**
122. Bienes hemmelige liv, Sue Monk Kidd (16.08-03.09)**
123. Et vintereventyr, Carrie Elks (språkvask VB 22.08-03.09)
124. Et julemirakel, Jenny Hale (språkvask VB 22.08-10.09)
125. En annerledes jul, Colleen Wright (språkvask VB 03.09-17.09)
Liten fugl, Lars Ramslie)**
126. Funny Boy, Shyam Selvadurai (30.08-08.09)**
127. Mannen som elsket Yngve, Tore Renberg (04.09-21.09)**
128. På rømmen, Alan Lazar (09.09-15.09)**
129. Annemor drar hjemmefra, Else Ury (11.09-15.09)*
130. Hva venter de på?, Kevin Henkes (11.09)
131. Titanic, Walter Lord (15.09-26.09)*
132. Familiejuvelene, Børge Skråmestø (16.09-22.09)
133. En moderne familie, Helga Flatland (22.09-30.09)
134. Dynedikken, Vigdis Rojahn (22.09)*
135. Jorden rundt på 80 dager, Jules Verne (22.09-29.09)*
136.Hertuginnen, Danielle Steel (språkvask VB 24.09-15.10)
137. Den sommeren pappa ble homo, Endre Lund Eriksen (26.09-29.09)**
138.»Doing it over» [norsk], Catherine Bybee (språkvask VB 26.09-15.10)
139. The Lovely Bones, Alice Sebold (29.09-06.10)*
140. Animal Farm, George Orwell (29.09-04.10)**
141. Reiser, Herbjørg Wassmo (01.10-04.10)**
142. Miles og Niles: Den som ler sist, Mac Barnett (språkvask CD 01.10-01.11)
143. Fra øst til Mae West, Greta Molander (02.10-22.10)
144. I Roselinds hage, Sophy Williams (04.10)
145. Bildet av Dorian Gray, Oscar Wilde (05.10-28.10)*
146. Nattevakten, Sarah Waters (06.10-31.10)**
147. Der lyset slipper inn, Lucy Dillon (korrektur CD, 08.10-22.10)
148.Sagmesterens barn 15, Kristin S. Årlovsrud (språkvask VB, 15.10-22.10)
149. Luna, Julia Anne Peters (22.10-01.11)**
150. Brockeback-fjellet, Annie Proulx (30.10-05.11)**
151. Shipping News, Annie Proulx (01.11-02.12)**
152. Ring, Koji Suzuki (04.11-13.12)**
153. Madonna-gåten, Knut Nærum (04.11-26.11)**
154. Etter oss, Gunn Marit Nisja (korrektur CD, 06.11-13.11)
155. Jeg er kjekkest, Ramos Mario (06.11)
156. Sagmesterens barn 16, Kristin S. Årlovsrud (språkvask VB, 09.11-27.11)
157. Vi var mange, Ellen Aanesen, red. (12.11-10.12)
158. Bonsai, Simon Stranger og Hilde Hodnefjeld (13.11)
159. Forsvinningen av Annie Thorne, C.J. Tudor (korrektur CD 14.11-26.11)
160. Bristepunktet, Belinda Bauer (korrektur CD, 26.11-03.12)
161. Super Chill, Adam Ellis (26.11-27.11)*
162. «The One», Maria Realf (språkvask VB, 27.11-03.12)
163. Parfymen, Patrick Süskind (02.12-20.12)*
164. Den indre årsaken, Martin Brofman (korrektur CD, 03.12-10.12)
165. En kort historie om alle som noen gang har levd, Adam Rutherford (11.12-28.12)
166. To kan holde på en hemmelighet, Karen M. McManus (korrektur CD, 13.12-17.12)
167. Eriks kanin, George Johansson og Mati Lepp (15.12)
168. Tåreklumpen, Merete Wiger og Jan-Kåre Øien (15.12)
169. Verdens vakreste egg, Helme Heine (15.12)
170. En bjørn er en bjørn!, Hans de Beer (15.12)
171. Det vil helst gå godt, Max Manus (17.12-21.12)
172. The Buddha In The Attic, Julie Otsuka (22.12-23.12)*
173. Annemor på egen hånd, Else Ury (23.12-25.12)*
174. Opp alle jordens homofile, Gerd Brantenberg (24.12)
175. Frihet, Svetlana Aleksijevitsj (25.12)
176. Hobbiten, J.R.R. Tolkien (26.12-30.12)*
177. Jenta som ville redde bøkene, Klaus Hagerup og Lisa Aisato (29.12)
178. Jenta som lette etter stillhet, Klaus Hagerup (29.12)
179. Det gylne tårnet, Klaus Hagerup (29.12-30.12)
180. Detektiv Nancy Drew og den glemte by, «Carolyn Keene» (30.12-31.12)*

Filmer/serier | Movies/series
Titler i kursiv er fra 1001 filmer du må se før du dør
Titles in italics are from
1001 Movies You Must See Before You Die

1. Bill Nye saves the world (sesong 2)
2. The toys that made us (sesong 1)
3. Crazy Ex-Girlfriend (sesong 2)
4. The End of the F***ing World (sesong 1)
5. Doctor Strange
6. Pride and Prejudice and Zombies
7. Dirk Gently’s Holistic Detective Agency (sesong 2)

8. La La Land
9. Adjø solidaritet
10. The Crown (sesong 2)
11. The Martian
12. Rainbow Time
13. 1922
14. I, Tonya
15. Bates Motel (sesong 1)
16. Gaga: Five Foot Two
17. Bates Motel (sesong 2)
18. Bates Motel (sesong 3)
19. Bates Motel (sesong 4)
20. Eddie Izzard: Force Majeure
21. Feud: Bette and Joan (miniseries)
22. Eddie Izzard: Stripped
23. Best Worst Thing That Ever Could Have Happened
24. The Rachel Divide
25. The Most Hated Woman in America
26. To Russia with Love
27. Paris Is Burning
28. End Game
29. Secrets of Westminster
30. Barbara: The Music… The Mem’ries… The Magic!
31. One Of Us
32. Take Your Pills
33. Twinsters
34. Audrie & Daisy
35. Mortified Nation
36. After Porn Ends
37. Bill Nye: Science Guy
38. Unrest
39. Secrets of Henry VIII’s Palace: Hampton Court
40. Secrets of Highclere Castle
41. Secrets of the Tower of London
42. Secrets of Scotland Yard
43. Secrets of Chatsworth
44. Iris
45. Mercury 13
46. Secrets of Althorp – The Spencers
47. Deprogrammed
48. Hot Girls Wanted
49. The Propaganda Game
50. The Hunting Ground
51. Asperger’s Are Us
52. Notes on Blindness
53. Nothing But Trouble
54. Jedi Junior High
55. Making fun: The story of Funko
56. The Silent Child
57. The BFG
58. I Am Jane Doe
59. Bates Motel (sesong 4)
60. Victoria & Abdul
61. Alien: Convenant
62. Annihilation
63. Going Clear: Scientology and the prison of belief
64. Under the sun
65. The Handmaid’s Tale (sesong 1)
66. Hannah Gadsby: Nanette
67. You’re Not You
68. Moana
69. Derren Brown: Miracle
70. Deadpool 2
71. Room
72. Evan Almighty
73. The Secret Diaries of Miss Anne Lister
74. Scooby-Doo 2
75. Bill Nye Saves The World (sesong 3)
76. Dark Tourist (sesong 1)
77. Rea(L)ove (sesong 1)
78. Orange Is The New Black (sesong 6)
79. Inferno
80. The Girl on the Train
81. Hot Fuzz
82. Todd Barry: Spicy Honey
83. Serenity
84. Rick Gutierrez: I’m Not Mad, I’m Just a Parent
85. We Are Not Alone
86. Annabelle: Creation
87. Jour J
88. The Lobster
89. Final Girl
90. Unbreakable Kimmy Schmidt (sesong 4)
91. Maze Runner: The Death Cure
92. FirstBorn
93. Bianca come il latte, rossa come il sangue
94. The Clapper
95. Detektiv Downs
96. Hurricane Bianca: From Russia with Hate
97. Heart of a Dog
98. Doctor Who (sesong 10)
99. Hellraiser: Judgement
100. Brooklyn Nine-Nine (sesong 1)
101. The Dark Tower
102. American Horror Story (sesong 7)
103. The Nun
104. Brooklyn Nine-Nine (sesong 2)
105. Vitamania
106. Arrival
107. Marlon Wayan: Woke-ish
108. Around the World in 80 Days (2004)
109. Guardians of the Galaxy Vol. 2
110. The Haunting of Helena
111. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
112. Asterix & Obelix at the Olympics
113. Lift Me Up
114. Results
115. Paddington
116. Cherry Pop
117. Movie 43
118. Brooklyn Nine-Nine (sesong 3)
119. Brooklyn Nine-Nine (sesong 4)
120. Follow This: Part 1
121. Follow This: Part 2
122. The Haunting of Hill House (miniserie)
123. Follow This: Part 3
124. Jackie
125. Crazy Ex-Girlfriend (sesong 3)
126. Office Christmas Party
127. A Quiet Place

Kulturopplevelser | Cultural experiences
1. Fri og faglig fredag: Forskning på tegnspråk, Charlotte Agerup og Torill Ringsø, Oslo Døveforening
2. Gråtende hender, Teater Manu
3. Fifi Presents: Stupid Cupid, Elsker
4. Rosa löften, Dansens hus
5. Lizzie Fitch / Ryan Trecartin, Astrup Fearnley Museet
6. Cindy Sherman: Verk fra Astrup Fearnley samlingen, Astrup Fearnley Museet
7. 8. mars-markering, Youngstorget
8. Lev sjøl
, Julie Støp Husby, Tøyen Startup Village
9. Undressed, Maria Gossé, Fotografiens Hus
10. Moderne dans med Ayana Ishihara, Oslo Døveforening
11. Dansens dag: Sevillanas, Centro de Flamenco, Stortingsplassen
12. Fifi Presents: Alt for Norge, Elsker
13. Utfordringer og muligheter for hørselshemmede, Østensjø Venstre, Deichman Oppsal
14. Teknisk Museum
15. Audition/workshop «The Last 5 Years», London
16. Science Museum, London
17. Natural History, London
18. Fifi Presents: Born This Way II, Elsker
19. Oslo Pride 2018, Pride House
20. Oslo Pride 2018, Pride Park
21. Kvinnekvelden, Rockefeller/John Dee
22. Skeiv Natt, Rockefeller/John Dee
23. Heart of a Dog, utekino, SALT
24. Oslo Burlesque Festival 2018, Elsker, Cosmopolite
25. Tegnspråkkafé: Født i feil kropp, Oslo Døveforening
26. Førpremiere The Nun, Kulturkirken Jacob
27. Phantom of the Opera, Folketeateret
28. Kulturnatt, Sporveismuseet
29. Fri og faglig fredag: Carina Elisabeth Carlsen, Oslo Døveforening
30. Demonstrasjon for abortloven, Eidsvolls plass
31. LLandaff Cathedral, Cardiff
32. Cardiff Castle
33. Artes Mundi 8, National Museum Cardiff
34. The Last Five Years, Wales Millennium Center
33. Nasjonal tolketjeneste nå, demonstrasjon
35. Monument pres. Svreca, BLÅ
36. Demonstrasjon for abortloven, 2 Eidsvolls plass
37. The Book of Mormon, Det Norske Teatret

[Adjøss, 2018]

2

Click here for the English version.

Hva gjorde du i 2018 som du aldri har gjort før?
Ble fast snapper for en Snapchat-kanal, nemlig Hverdagsdøv! Dro til Wales. Lagde tre burlesque-numrer som jeg opptrådte med på Elsker, John Dee og Oslo Burlesque Festival. Var med på et gøyalt Dr. Sketchy’s-arrangement. Kjøpte symaskin. Begynte å samle på Funko Pop!-figurer. Deltok i to abortdemonstrasjoner. Gikk i 8. mars-tog. Så en skrekkfilm i en kirke. Prøvde floating og ble helfrelst. Så «Operafantomet» og «The Book of Mormon».

Hvilke land byer har du besøkt det siste året?
London, London og London, haha. Dro også til Cardiff i Wales. Og jeg var i Hamar en tur for å kjøpe en leksikonserie som var utdatert allerede tidlig på 1980-tallet. Tok også en svipptur til Kristiansand for å se «Gråtende hender» i januar.

Hvilke datoer i 2018 vil du aldri glemme, og hvorfor?
Det er ingen datoer som skiller seg ut, men jeg vil nevne at sommeren 2018 var den mest fantastiske sommeren i hele mitt liv. En hel måned med bare avslapning og lesning.

Ble du forelsket i 2018?
Jeg er alltid forelsket i meg selv, haha. Forelsket i noen andre? Nei, og det er helt greit.

Hvilke TV-serier var dine favoritter?
«Brooklyn Nine-Nine»! «The Haunting of Hill House» var også superbra. Noen andre serier som jeg fikk med meg på Netflix i løpet av året: «Feud», «Bates Motel», «American Horror Story», «Crazy Ex-Girlfriend» og selvfølgelig «Doctor Who».

Hvilken bok er den beste du har lest i år?
Ken Folletts århundretrilogi. «The Bridges of Madison County». Wassmos Tora-trilogi. «Jorden rundt på 80 dager», «The Lovely Bones» og «The Buddha in the Attic». Noen av krimbøkene (egentlig mer thriller enn krim) jeg hadde korrektur på var overraskende nervepirrende.

Hva var årets beste musikalske oppdagelse?
Jeg har vært skikkelig ræva på å høre på musikk i år, noe som er ekstra flaut med tanke på at jeg jo kjøpte et helt års abonnement på Spotify desember i fjor, haha. Nyttårsforsett: Høre mer på musikk. Tror en av sangene jeg har hørt mest på i år, må være «De skulle begrave en konge stor» av Jan Eggum.

Hva gjorde du på bursdagen din?
Jeg jobbet og forberedte meg til Oslo Burlesque Festival.

Hva har holdt deg i mental balanse?
Det å være hjemme. Floating og massasje. Bøker. Å si nei til ting.

Hvem var den beste nye personen som kom inn i livet ditt?
Kan jeg si Hverdagsdøv? Ja, det er min blogg, så jeg kan skrive hva jeg vil, haha. Men ja, å få mulighet til å bli en del av Hverdagsdøv på Snapchat har vært en fin og motiverende opplevelse, jeg føler at jeg har blitt enda bedre kjent med venner som jeg har hatt i årevis, og med nyere venner. Sammen har vi alle gjort vårt beste for å formidle hvordan det er å leve som døv/hørselshemmet. Vi har fått mye fin tilbakemelding fra folk fra hele Norge, både døve og hørende, spesielt fra de som hadde null kjennskap til tegnspråk og døve fra før, og fra hørende foreldre med døve barn. Jeg gleder meg til veien videre med Hverdagsdøv!

Ønsker og planer for det nye året:
Jeg ønsker at jeg skal klare å komme meg gjennom resten av eller mesteparten av biblioteket mitt. (Jeg prøvde å telle hvor mange bøker jeg har igjen. MANGE.) At jeg skal bli litt flinkere til å gi meg selv mer mobilfri slik at jeg kan bruke tiden på bøker eller noe annet nyttig, som tegning eller pugging av franske verb. Og selvfølgelig har jeg planer om å danse så mye jeg klarer å få til.


*

What did you do in 2018 that you’ve never done before?
Became a regular snapper for a Snapchat channel: Hverdagsdøv (Everyday Deaf)! Travelled to Wales. Created three burlesque acts which I performed at Elsker, John Dee and Oslo Burlesque Festival. Attended a fun Dr Sketchy’s event. Bought a sewing machine. Started collecting Funko Pop! vinyl figures. Participated in two abortion marches and a March 8th march. Watched a horror movie in a church. Tried floating and instantly became a fan. Saw «The Phantom of the Opera» and «The Book of Mormon».

Which countries cities have you visited this year?
London, London and London, haha. I also went to Cardiff in Wales. And I went on a trip to Hamar to buy an edition of an encyclopedia that was outdated early in the ’80s. Also visited Kristiansand to see «Gråtende hender» («Crying Hands») in January.

Which dates in 2018 will you never forget, and why?
There are no dates that stand out, but I want to mention that the summer of 2018 was the most fantastic summer in my entire life — a whole month of just relaxing and reading.

Did you fall in love in 2018?
I am always in love with myself, haha. Falling in love with somebody else? Nah, and that is all okay.

What was your favourite TV show?
«Brooklyn Nine-Nine»! «The Haunting of Hill House» was also super. A few other series I watched on Netflix this year was: «Feud», «Bates Motel», «American Horror Story», «Crazy Ex-Girlfriend» and, of course, «Doctor Who».

Which book is the best you have read this year?
Ken Follett’s Century Trilogy. «The Bridges of Madison County». Wassmo’s Tore trilogy. «Around the Earth in 80 Days», «The Lovely Bones» and «The Buddha in the Attic». A few of the crime novels (more thriller than crime) that I proofread were surprisingly nerve-racking.

What was the best musical discovery?
I’ve been a shitty music listener this year, which is embarrassing given that I paid for an entire year of Spotify Premium membership last December, haha. New Year’s resolution: Listen to more music. I think one of the tracks I listened to the most was «De skulle begrave en konge stor» by Jan Eggum (Norwegian artist).

How did you spend your birthday?
I worked and prepared for Oslo Burlesque Festival.

What kept you mentally balanced?
Staying at home. Floating and massage. Books. Saying no to things.

Who was the best new person to enter your life?
May I say Hverdagsdøv? Yes, it is my blog, I can write anything I want to. But, yeah, the opportunity to become a part of Hverdagsdøv at Snapchat has been a great and motivating experience; I feel I’ve learned more about both my long-time friends and newer friends. Together, we’ve done our best to express what it is like being deaf/hard of hearing. We have received a lot of positive feedback from people all over Norway, both deaf and hearing, especially from those who knew nothing about sign language and deaf people, and from hearing parents of deaf children. I’m looking forward to the road ahead with Hverdagsdøv!

Wishes and plans for the new year:
I wish that I will be able to get through the rest of my library or most of it. (I tried counting how many books I have left. MANY.) That I will become better at using my smartphone less so that I can spend my time on books or something else useful, like drawing or memorising French verbs. And of course, I have plans to dance as much as I will be able to.

[Tachwedd, wythnos i wythnos]

0

Click here for the English version.

 • Uke 44: Lærte meg «lærerspråk», men ellers ingenting utenom det vanlige.
 • Uke 45: Reiste på tur til Cardiff i Wales! Ble dessverre et kort helgeopphold, men det var en veldig fin helg. Jeg testet ut Airbnb for første gang, fikk booket et loftsrom hos en hyggelig dame, Caroline, og datteren hennes, Efa. Mens jeg var i Cardiff, besøkte jeg slottet og Llandaff-katedralen, spaserte masse, spiste masse god mat, hang med Efa og kjæresten hennes Heather, og viktigst av alt: Så musikalen «The Last 5 Years» på Millennium Centre, og traff igjen flere av de jeg traff da jeg var på audition til musikalen. Selve musikalen var en fin, spennende og intens opplevelse. Det var mye som skjedde på scenen, men jeg fikk med meg alt, for jeg fikk en iPad med tekst på. Fantastisk! Jeg vil ha mer av sånn! Rakk til og med en liten tur innom London på hjemveien.
 • Uke 46: Torsdag denne uken ble omsider Snapchat-kanalen Hverdagsdøv lansert, og jeg fikk æren av å snappe ballen i gang. Det ble en veldig gøy opplevelse, og jeg storgleder meg til fortsettelsen! Denne helgen var det også Døves Kulturdager i Oslo, samt et par demonstrasjoner, den ene for nasjonal tolketjeneste og den andre for abortloven. Jeg var med på et visuelt konsert med mange andre døve på BLÅ (techno med deilig bass).
 • Uke 47: Var hos øyelegen og fikk sett innsiden av det venstre øyet mitt. For et nydelig syn! Ellers var det ingenting feil med øynene mine, bortsett fra bitte litt nærsynthet og skjev hornhinne.
 • Uke 48: Var innom Hverdagsdøv igjen og tok turen innom Teater Manu for å fortelle Mira om teateropplevelsen min i Cardiff.

*

 • Week 44: I learned the «language of the teacher», but otherwise nothing out of the ordinary happened this week.
 • Week 45: Went for a trip to Cardiff in Wales! Unfortunately, it was only a brief weekend stay, but it was a very nice weekend. I tried Airbnb for the first time, booking an attic room in the house of a lovely lady, Caroline, and her daughter, Efa. While in Cardiff, I visited the castle and the Llandaff cathedral, strolled a lot, ate a lot of yummy food, hang out with Efa and her girlfriend Heather, and most important: Saw the musical «The Last 5 Years» at the Millennium Centre, and reunited with several of the people I met when I auditioned for the musical. The musical was a good, exciting and intense experience. A lot was going on on-stage, but I didn’t miss out too much, because I got an iPad with closed captions. Fantastic! I want more of that! I even made a quick trip to London on my way home.
 • Week 46: Thursday this week was the launching of the Snapchat channel Hverdagsdøv («Everyday Deaf»), and I was honoured to be the first to snap the ball rolling. I can’t wait to see where this goes! The Deaf Culture Days (Døves Kulturdager) was this weekend and a couple of protest marches, one for a national interpreter service and one for the abortion law. I joined a bunch of deaf people to a visual concert at BLÅ (techno with some rich bass).
 • Week 47: I went to the eye doctor and got to see the inside of my left eye. What a magnificent sight! Nothing wrong with my eyes, otherwise, except a teeny bit myopia and astigmatism.
 • Week 48: I logged on Hverdagsdøv again and visited Teater Manu to tell Mira about my theatre experience in Cardiff.