[Prosjekt Stephen King]

0

Click here for the English version.

Jeg er en stor Stephen King-fan. Den første romanen jeg lånte på voksenavdelingen på Bekkestua bibliotek som fjortenåring, var Piken som elsket Tom Gordon, og man kan si det var kjærlighet ved første gjennomlesning. Opp gjennom årene har jeg konsumert en god del King-romaner og novellesamlinger, men bare på norsk og i tilfeldig rekkefølge. For noen år siden bestemte jeg meg for at jeg skulle pløye meg gjennom hele forfatterskapet hans i kronologisk rekkefølge (med unntak av The Dark Tower-serien og bøkene som ble utgitt under pseudonymet Richard Bachman, disse skal jeg spare til siden), på engelsk.

For å gjøre det lettere for meg å holde oversikt over hva jeg har lest og ikke lest i dette prosjektet, poster jeg en oversikt nederst i dette innlegget.

Før jeg runder av og lar dere skrolle nedover, må jeg fortelle om en artig dateopplevelse som har med Stephen King å gjøre: Da jeg var i Los Angeles med Teater Manu i 2014, dro jeg på date med en hyggelig kvinne. Lawyer by day, graffiti artist by night. Jeg kom til å nevne Stephen King-prosjektet mitt for henne, noe hun syntes hørtes kult ut. Deretter sa hun: «You know, I’m from Bangor in Maine. Stephen King used to be my neighbour.»

via GIPHY


*

I am a big fan of Stephen King. The first novel I borrowed from the grown-up section at Bekkestua Library as a 14 years old was The Girl Who Loved Tom Gordon, and you could call it love at first reading. Through the years I have consumed a fair share of King’s novels and short stories collections, but only in Norwegian and in a random order. A few years ago, I decided to start ploughing through his entire bibliography in chronological order (except for The Dark Tower series and the novels published under his pseudonym Richard Bachman, I’ll save those for last), in English.

To make it easier for me to keep track of what I have read and not read in this project, I’ll post an overview below.

Before I wrap it up and let you scroll down, I have to tell about a funny date experience related to Stephen King: When I was in Los Angeles with Teater Manu in 2014, I went on a date with a nice lady. Lawyer by day, graffiti artist by night. I happened to mention my Stephen King project for her, which she thought sounded cool. Then she proceeded: «You know, I’m from Bangor in Maine. Stephen King used to be my neighbour.»

via GIPHY


Titler med uthevet skrift: Lest.
Titler i kursiv: Tidligere lest på norsk.

Titles in bold: Read.
Titles in italic: Previously read in Norwegian.

 1. Carrie
 2. ‘Salem’s Lot
 3. The Shining
 4. Rage (Richard Bachman)
 5. The Stand
 6. Night Shift (collection)
 7. The Long Walk (Richard Bachman)
 8. The Dead Zone
 9. Firestarter
 10. Roadwork (Richard Bachman)
 11. Cujo
 12. The Running Man (Richard Bachman)
 13. Different Seasons (collection)
 14. The Dark Tower: The Gunslinger
 15. Christine
 16. Pet Sematary
 17. Cycle of the Werewolf
 18. The Talisman (with Peter Straub)
 19. Thinner (Richard Bachman)
 20. Skeleton Crew (collection)
 21. It
 22. The Eyes of the Dragon
 23. The Dark Tower II: The Drawing of the Three
 24. Misery
 25. The Tommyknockers 
 26. The Dark Half
 27. Four Past Midnight (collection)
 28. The Dark Tower III: The Waste Lands
 29. Needful Things
 30. Gerald’s Game
 31. Dolores Claiborne
 32. Nightmares & Dreamscapes (collection)
 33. Insomnia
 34. Rose Madder
 35. The Green Mile
 36. Desperation
 37. The Regulators (Richard Bachman)
 38. The Dark Tower IV: Wizard and Glass
 39. Bag of Bones
 40. The Girl Who Loved Tom Gordon
 41. Hearts in Atlantis (collection)
 42. The Plant
 43. Dreamcatcher
 44. Black House (with Peter Straub)
 45. From a Buick 8
 46. Everything’s Eventual (collection)
 47. The Dark Tower V: Wolves of the Calla
 48. The Dark Tower VI: Song of Susannah
 49. The Dark Tower VII: The Dark Tower
 50. The Colorado Kid
 51. Cell
 52. Lisey’s Story
 53. Blaze (Richard Bachman)
 54. Duma Key
 55. Just After Sunset (collection)
 56. Under the Dome
 57. Full Dark, No Stars (collection)
 58. 11/22/63
 59. The Dark Tower VIII: The Wind Through the Keyhole
 60. Joyland
 61. Doctor Sleep
 62. Mr. Mercedes
 63. Revival
 64. Finders Keepers
 65. The Bazaar of Bad Dreams (collection)
 66. End of Watch
 67. Gwendy’s Button Box (with Richard Chizmar)
 68. Sleeping Beauties (with Owen King)
 69. The Outsider
 70. Elevation
 71. The Institute
 72. If It Bleeds (collection)
 73. Later
 74. Billy Summers
 75. Fairy Tale
 76. Holly