[Adjøss, 2018]

2

Click here for the English version.

Hva gjorde du i 2018 som du aldri har gjort før?
Ble fast snapper for en Snapchat-kanal, nemlig Hverdagsdøv! Dro til Wales. Lagde tre burlesque-numrer som jeg opptrådte med på Elsker, John Dee og Oslo Burlesque Festival. Var med på et gøyalt Dr. Sketchy’s-arrangement. Kjøpte symaskin. Begynte å samle på Funko Pop!-figurer. Deltok i to abortdemonstrasjoner. Gikk i 8. mars-tog. Så en skrekkfilm i en kirke. Prøvde floating og ble helfrelst. Så «Operafantomet» og «The Book of Mormon».

Hvilke land byer har du besøkt det siste året?
London, London og London, haha. Dro også til Cardiff i Wales. Og jeg var i Hamar en tur for å kjøpe en leksikonserie som var utdatert allerede tidlig på 1980-tallet. Tok også en svipptur til Kristiansand for å se «Gråtende hender» i januar.

Hvilke datoer i 2018 vil du aldri glemme, og hvorfor?
Det er ingen datoer som skiller seg ut, men jeg vil nevne at sommeren 2018 var den mest fantastiske sommeren i hele mitt liv. En hel måned med bare avslapning og lesning.

Ble du forelsket i 2018?
Jeg er alltid forelsket i meg selv, haha. Forelsket i noen andre? Nei, og det er helt greit.

Hvilke TV-serier var dine favoritter?
«Brooklyn Nine-Nine»! «The Haunting of Hill House» var også superbra. Noen andre serier som jeg fikk med meg på Netflix i løpet av året: «Feud», «Bates Motel», «American Horror Story», «Crazy Ex-Girlfriend» og selvfølgelig «Doctor Who».

Hvilken bok er den beste du har lest i år?
Ken Folletts århundretrilogi. «The Bridges of Madison County». Wassmos Tora-trilogi. «Jorden rundt på 80 dager», «The Lovely Bones» og «The Buddha in the Attic». Noen av krimbøkene (egentlig mer thriller enn krim) jeg hadde korrektur på var overraskende nervepirrende.

Hva var årets beste musikalske oppdagelse?
Jeg har vært skikkelig ræva på å høre på musikk i år, noe som er ekstra flaut med tanke på at jeg jo kjøpte et helt års abonnement på Spotify desember i fjor, haha. Nyttårsforsett: Høre mer på musikk. Tror en av sangene jeg har hørt mest på i år, må være «De skulle begrave en konge stor» av Jan Eggum.

Hva gjorde du på bursdagen din?
Jeg jobbet og forberedte meg til Oslo Burlesque Festival.

Hva har holdt deg i mental balanse?
Det å være hjemme. Floating og massasje. Bøker. Å si nei til ting.

Hvem var den beste nye personen som kom inn i livet ditt?
Kan jeg si Hverdagsdøv? Ja, det er min blogg, så jeg kan skrive hva jeg vil, haha. Men ja, å få mulighet til å bli en del av Hverdagsdøv på Snapchat har vært en fin og motiverende opplevelse, jeg føler at jeg har blitt enda bedre kjent med venner som jeg har hatt i årevis, og med nyere venner. Sammen har vi alle gjort vårt beste for å formidle hvordan det er å leve som døv/hørselshemmet. Vi har fått mye fin tilbakemelding fra folk fra hele Norge, både døve og hørende, spesielt fra de som hadde null kjennskap til tegnspråk og døve fra før, og fra hørende foreldre med døve barn. Jeg gleder meg til veien videre med Hverdagsdøv!

Ønsker og planer for det nye året:
Jeg ønsker at jeg skal klare å komme meg gjennom resten av eller mesteparten av biblioteket mitt. (Jeg prøvde å telle hvor mange bøker jeg har igjen. MANGE.) At jeg skal bli litt flinkere til å gi meg selv mer mobilfri slik at jeg kan bruke tiden på bøker eller noe annet nyttig, som tegning eller pugging av franske verb. Og selvfølgelig har jeg planer om å danse så mye jeg klarer å få til.


*

What did you do in 2018 that you’ve never done before?
Became a regular snapper for a Snapchat channel: Hverdagsdøv (Everyday Deaf)! Travelled to Wales. Created three burlesque acts which I performed at Elsker, John Dee and Oslo Burlesque Festival. Attended a fun Dr Sketchy’s event. Bought a sewing machine. Started collecting Funko Pop! vinyl figures. Participated in two abortion marches and a March 8th march. Watched a horror movie in a church. Tried floating and instantly became a fan. Saw «The Phantom of the Opera» and «The Book of Mormon».

Which countries cities have you visited this year?
London, London and London, haha. I also went to Cardiff in Wales. And I went on a trip to Hamar to buy an edition of an encyclopedia that was outdated early in the ’80s. Also visited Kristiansand to see «Gråtende hender» («Crying Hands») in January.

Which dates in 2018 will you never forget, and why?
There are no dates that stand out, but I want to mention that the summer of 2018 was the most fantastic summer in my entire life — a whole month of just relaxing and reading.

Did you fall in love in 2018?
I am always in love with myself, haha. Falling in love with somebody else? Nah, and that is all okay.

What was your favourite TV show?
«Brooklyn Nine-Nine»! «The Haunting of Hill House» was also super. A few other series I watched on Netflix this year was: «Feud», «Bates Motel», «American Horror Story», «Crazy Ex-Girlfriend» and, of course, «Doctor Who».

Which book is the best you have read this year?
Ken Follett’s Century Trilogy. «The Bridges of Madison County». Wassmo’s Tore trilogy. «Around the Earth in 80 Days», «The Lovely Bones» and «The Buddha in the Attic». A few of the crime novels (more thriller than crime) that I proofread were surprisingly nerve-racking.

What was the best musical discovery?
I’ve been a shitty music listener this year, which is embarrassing given that I paid for an entire year of Spotify Premium membership last December, haha. New Year’s resolution: Listen to more music. I think one of the tracks I listened to the most was «De skulle begrave en konge stor» by Jan Eggum (Norwegian artist).

How did you spend your birthday?
I worked and prepared for Oslo Burlesque Festival.

What kept you mentally balanced?
Staying at home. Floating and massage. Books. Saying no to things.

Who was the best new person to enter your life?
May I say Hverdagsdøv? Yes, it is my blog, I can write anything I want to. But, yeah, the opportunity to become a part of Hverdagsdøv at Snapchat has been a great and motivating experience; I feel I’ve learned more about both my long-time friends and newer friends. Together, we’ve done our best to express what it is like being deaf/hard of hearing. We have received a lot of positive feedback from people all over Norway, both deaf and hearing, especially from those who knew nothing about sign language and deaf people, and from hearing parents of deaf children. I’m looking forward to the road ahead with Hverdagsdøv!

Wishes and plans for the new year:
I wish that I will be able to get through the rest of my library or most of it. (I tried counting how many books I have left. MANY.) That I will become better at using my smartphone less so that I can spend my time on books or something else useful, like drawing or memorising French verbs. And of course, I have plans to dance as much as I will be able to.

2 kommentarer til “[Adjøss, 2018]

  1. Å, sånne innlegg som dette er så gøy (har skrevet et veldig liknende innlegg selv nylig) og fint å lese om ditt 2018. Har ikke Snapchat selv, men Hverdagsdøv høres ut som et veldig spennende prosjekt. Ellers hurra for Crazy Ex-Girlfriend (oppdaget det og fikk dilla på det i år selv) og ellers en fin oppsummering av året som har gått. Godt nyttår og måtte 2019 bli topp! =D

    1. Slike årsoppsummeringer er gøy å skrive, i hvert fall! Fin måte å se tilbake på året på og hva man har gjort.
      Ex-Girlfriend er fantastisk! Jeg elsker hvordan de har brukt kjente låter som inspirasjon, det er gøy å sitte og prøve å gjette hvilken sang som kan ha vært inspirasjonen.
      Håper 2019 også blir topp og et godt år for deg!

Comments are closed.