[Sommernatt]

0


Nær er natten. Nattergalen
synger nå i Sommerdalen.

Nattfiolen sender duften
ut i bleke natteluften.

Dette kan vel ingen love:
å bruke natten til å sove!

(Lennart Hellsing)