[Ta dine flytteesker og gå]

0

Fire uker. Det er ny rekord i tiden fra jeg flytter inn til jeg flytter ut. Ja, det stemmer. Anne-Line skal flytte igjen. Ikke fordi hun har lyst eller fordi hun mistrives. Nei. Hun og Nina ble så å si kastet ut fordi «det er lettere slik» for utleiefirmaet når kontrakten går ut 1. juli. Det betyr at jeg kommer til å bruke denne uken på intensiv husjakt.

Kryss fingrene for meg, kjære leser.