– Haiku II –

0

Vasser i tørre,
døde rester av minner
om en fin sommer.