[Tegneoppdatering]

0

Må. Tegne. Oftere. Tross alt har jeg 2377* tegninger igjen å tegne, samt tre Moleskine-skissebøker å fylle. Kanskje jeg burde si opp internettabonnementet mitt slik at jeg kan bruke tiden på å tegne isteden?

*) «642 things to draw», «642 tiny things to draw», «712 more things to draw» og «500 drawing prompts», minus de 119 tegningene jeg allerede har fullført hittil. Og det finnes enda flere tegnebøker jeg har lyst til å kjøpe senere.


Must. Draw. More. Often. After all, I have 2377* more drawings to draw and three Moleskine sketching books to fill. Maybe I ought to cancel my internet service so I can spend time drawing instead?

*) «642 things to draw», «642 tiny things to draw», «712 more things to draw», and «500 drawing prompts», minus the 119 drawings I’ve already finished so far. And there are more drawing books I would like to buy later.