[Gode utsikter]

0

Jeg har en god sjanse til å bli 111 år gammel, minst. Ifølge Tomoji Tanabe (111 år) er avholdenhet fra alkohol den viktigste grunnen til hans gode helse. Det hadde vært litt gøy om jeg ble 115 og fikk oppleve år 2100. Neste århundre. Tøft.

Men jeg står over hvis jeg blir pleietrengende og dement.
Jeg vil ikke råtne bort på en eller annen institusjon. Hyl.