[Fuglene oppfordrer til sex og vold]

0

Det er fascinerende hvor mye lyd fjærballer får presset ut av seg på kort tid. Jeg sitter utenfor farfars hus og jeg hører ikke annet enn «tvitt-tvitt», «ko-ko» og «tjirp-tjirp» hele tiden. Bare synd at det meste av lydene er obskøne oppfordringer til sex og vold.
Fra Illustrert Vitenskap nr. 7/2007:

Fuglene oppfordrer til sex og vold
Vårens liflige fuglesang uttrykker faktisk bare selvskryt og truende varsler om slagsmål og utuktigheter.
I århundrer har dikterne fantasert om hvordan det ville vært om menneskene forsto dyrenes språk, og ikke minst fuglesangen som lyder så vakker i våre ører.

Men i realiteten er det greit nok at vi ikke skjønner hva de kvitrer om. For hvis sangen var blitt oversatt til menneskespråk, ville vi oppdaget at det ikke dreier seg om noen lyrisk lovprisning av lyset og årstiden, men derimot grove tilrop, brysking, selvskryt og ikke minst utfordringer til slagsmål og seksuelle aktiviteter, deriblant utroskap.

Først og fremst er det hannene som synger, og de gjør de utelukkende for å gjøre inntrykk. Sangen virker som et «varselskilt» som opplyser andre fugler om at området der sangeren befinner seg, er opptatt. Gjennom sangen forteller hannen også hvor stor og sterk han er, slik at andre hanner kan tenke seg godt om før de tar sjansen på en fysisk konfrontasjon. Samtidig kan hunnene vurdere styrken og egenskapene til mulige partnere, foruten at selve lyden av sangen bidrar til å sette dem i paringsstemning. Noen arter lar seg også lokke til sidesprang, noe som ikke skjer så sjelden blant fugler.

Sangaktiviteten styres i høy grad av lyset. Enkelte arter synger helst om natten, mens andre foretrekker høylys dag, men de aller fleste legger, som mange av oss, størsteparten av sine vokale prestasjoner til perioder med dempet belysning, det vil for fuglene si tiden rundt daggry og solnedgang. Særlig den første perioden kan være usedvanlig hektisk. Når dagen begynner, er det ytterst viktig for hannene å få markert sitt territorium og eventuelt kapre noen villige og eventyrlystne hunner når de først er i gang.

Jeg tror jeg skal slå av høreapparatet før jeg blir helt besudlet.