– 200307 –

0

Hjertet kaster lys mot taket
slag for slag
Skyggemannen lusker
i hjørnet bak døren.