[HD-story i bloggen]

0

Click here for the English version.


Snapchat lagrer en story i 24 timer. Det betyr at mye snapping som regel forsvinner ut i det store intet. Da Hverdagsdøv startet november i fjor, gjorde jeg noen mislykkede forsøk på å bevare storyen fra mine dager. Det var først i januar at det ble lettere å lagre storyen (med noen huller), og etter hvert fikset jeg en app til mobilen som tar skjermopptak. Uansett, ettersom jeg hadde en blogg fra før, bestemte jeg meg for å laste opp noen (eller de fleste) av mine Hverdagsdøv-storyer slik at de er tilgjengelige for alle, både de som ønsker seg et gjensyn og de som ikke har sett dem før.

Den første storyen jeg deler her, er fra tirsdag 8. januar da vi hadde temaet «Drømmer og forventninger til 2019».*

Snapchat deletes a story after 24 hours. It means that a lot of snaps disappears into the void. When Hverdagsdøv started November last year, I made a few failed attempts on saving the entire story from my days. It wasn’t until January it became easier to save my story (with a few holes), and eventually, I got an app for my phone that records my screen. Anyway, because I already had a blog, I decided to upload a few (or the most) of my Hverdagsdøv stories to make them available for everyone, both those who want a reprise and those who haven’t seen them before.

The first story I’m sharing here is from Tuesday 8th of January when we had the topic «Dreams and expectations for 2019». (The video, located above, has currently only Norwegian captions.)