[«Hvorfor gjorde du det?»]

1

English version below.

Det er ikke noe annet spørsmål jeg har blitt spurt så ofte i det siste som «Hvorfor gjorde du det?» Derfor tenkte jeg at jeg like godt kan lage et blogginnlegg ut av det. Det jeg gjorde, var altså å snaue hodet. Hvorfor? For å svare på det må vi tilbake til da jeg satt i frisørstolen som 17-åring og ba frisøren om en 3 millimeters sveis og ble spurt om jeg var helt sikker. «Det er jo fryktelig kort.» No shit, Sherlock. Uansett, på den tiden hadde jeg mine grunner til å ønske meg en så snau sveis, men frisørens holdning smittet over på meg og fikk meg til å tvile på avgjørelsen. Hva om jeg ikke likte resultatet? Hva om jeg syntes jeg så teit ut? For meg spilte det ingen rolle hva andre syntes, men for meg var det ganske viktig at jeg selv likte hvordan jeg ser ut. Så jeg feiget ut og klippet håret «normalt» kort.

Opp gjennom årene siden den gangen har jeg følt på trangen til å snaue hodet, bli kvitt alt håret. Noen ganger endte disse periodene med at jeg gikk løs på noen lokker med en sløv kjøkkensaks eller dro til frisøren for å få en ordentlig frisyre. Men det siste året har trangen bare blitt verre og verre, i tillegg til at jeg følte meg mer og mer som en fotballmamma med null motesans enn som… MEG, som den personen jeg egentlig hadde lyst til å være. I juni i fjor klippet jeg meg klassisk kort og selv om det var digg å bli kvitt noe av lengden, merket jeg at det ikke var nok. Trangen var fortsatt der, og jeg nevnte ofte for folk hvor lyst jeg hadde til å snaue hodet. Tre ting skjedde på slutten av høsten. For det første: En venninne gjorde det. For det andre: Jeg så bilder og videoopptak fra da jeg jobbet med Elements i 2013. Jeg hadde hår til langt nedover ryggen, og selv om jeg kunne se at det var meg, føltes det likevel ikke som meg. Bitte litt identitetskrise der, kan man si. For det tredje: Jeg så denne videoen.

Dette ble vendepunktet for meg. Jeg gjennomførte det, og det føltes som en «forløsning, som å bli født på ny», som Ragna så fint beskrev det i går. Det var så deilig, og om jeg skulle angre på noe, skulle det vært for å ikke ha gjort dette tidligere.

Som tidligere nevnt, bryr jeg meg ikke så mye om hva andre synes om utseendet mitt (I’m sexy and I know it), men jeg fikk ingenting annet enn positiv tilbakemelding på den nye frisyren min og det er jo et hyggelig bonus. Jeg er sikker på at det er noen få av mine venner/bekjente som ikke synes noe om det, men heldigvis er de så fantastisk veloppdragne at de holder kjeft om det. ♥ til dem. En venninne kommenterte at hun «får en sånn rar følelse av at du alltid har hatt det sånn», og jeg forstår godt hva hun mener. Det er nesten som om personen som har sittet inni meg og ventet siden jeg var 17 år, endelig har fått kommet ut.


There is no other question I have been asked as frequently as «Why did you do it?» recently. That’s why I decided to make a blog entry out of it. What I did, was shaving my head. Why? To answer that question, we have to go back to when I was 17 years old, sitting in the hairdresser’s chair, and asked for a 3 millimetres buzz cut. The hairdresser asked me if I was absolutely sure. «It’s awfully short.» No shit, Sherlock. Anyway, at the time I had my reasons for wanting a buzz cut, but the hairdresser’s attitude affected me and made me doubt my decision. What if I didn’t like the result? What if I thought I looked stupid? To me, it didn’t matter much what other people think, but it was important that I liked how I looked. So I chickened out and cut my hair «normal» short.

Through the years since then, I have felt the urge to shave my head, get rid of all the hair. Sometimes the urge made me hack away at a few hair locks with a dull kitchen scissor, or go to the hairdresser to get a proper cut. But the last year the urge has only become worse, in addition to me feeling like a soccer mum with no sense of fashion instead of MYSELF, like the person I really wanted to be. In June last year, I had my hair cut in a classic short style, and although it was nice getting rid of the length, I felt it was not enough. The urge was still there, and I often mentioned for people how much I wanted to shave my head. Three things happened at the end of last autumn. Firstly: One of my friends did it. Secondly: I saw some photos and videos from when I worked with Elements in 2013. I had hair all the way down my back, and even though I could see that it was me, it didn’t feel like me. Teensy-weensy identity crisis, you could say. Thirdly: I watched a YouTube video (see video above).

It became the turning point for me. I did it, and it felt like a «redemption, being reborn», as Ragna described so nicely yesterday. It was great, and if I were to regret anything, it would be not doing this sooner.

As mentioned, I don’t care much about what other people think of how I look (I’m sexy and I know it), but I received nothing but positive feedback on my new hairdo, and that is a lovely bonus. I am sure a few of my friends/acquaintances didn’t like it, but luckily they’re so wonderfully well-behaved they just kept quiet about it. ♥ to them. A friend commented that she gets «a weird feeling that you have always had your hair like that», and I understand well what she means. It is almost like the person who has been waiting inside me since I was 17 years old, finally got to come out.

[Januar, kortfattet]

0

English version below.

På slutten av fjoråret vurderte jeg å slutte med månedsoppsummeringene, men første februar bestemte jeg meg for å fortsette med det likevel, for det hjelper meg med å holde bloggen i live (om enn litt komatøs), og det hjelper meg med å huske noe av det jeg har gjort. Det å huske ting hjelper oss med å føle at livet ikke bare er en eneste parade av ingenting frem til vi visner hen og dør. Ja, jeg vet at jeg er litt av et solskinn, takk skal du ha. Så her er januar:

 • Morgenklassene på Proda startet igjen, og jeg meldte meg også på et kurs i steppedans og i turn. Hittil har jeg overvunnet min frykt for å stå på hendene og å «velte» over uten å brekke nakken, og jeg er veldig spent på å lære meg flere akrobatiske triks!
 • Så meg selv på TV i NRK-serien Valkyrien. (Skjermdump fra NRK nett-TV: Jeg er altså sykepleieren i bakgrunnen, ikke pasienten.)
  Skjermdump fra NRK, "Valkyrien" 6:8
 • Underviste i tegnspråk i en uke på HiOA, for siste gang før sommer, for neste uke begynner jeg å jobbe med Jonas og kroppen på Teater Manu.
 • Gjorde en språkvask og fire korrekturer.
 • Deltok i Women’s March i Oslo, fordi døh. Alle burde protestere idiotkratiet som pågår i Det hvite hus. Noen ganger tror jeg at buddhistene og hinduene har rett i dette med reinkarnasjon. Tydeligvis er Trump og Bannon den reinkarnerte Hitler og Goebbels.

At the end of last year, I was considering stopping writing monthly updates, but as of February 1 I decided to keep up with it because it helps me keeping my blog alive (albeit a bit comatose), and it also helps me remember some of the stuff I have been doing. Remembering things helps us feel like our daily life isn’t just one long parade of nothing’s until we wither away and die. Yes, I know I’m such a ray of sunshine, thank you very much. So here goes January:

 • Morning classes at Proda finally started again, and I also signed up for a tap dance course and acrobatics course. So far, I have overcome my fear of hand standing and tumbling over without breaking my neck, and I’m excited to learn how to do more acrobatic tricks!
 • Spotted myself on the TV in the NRK series Valkyrien. (Screenshot from the series above: I’m the nurse in the background, not the patient.)
 • Taught sign language at HiOA for one week for the last time before summer, because next week I start working with Jonas og kroppen at Teater Manu.
 • Did one copy editing and four proofreading jobs.
 • Attended the Women’s March in Oslo because duh. Everyone should protest the idiocracy that is going on in the White House. Sometimes I believe the Buddhists and the Hindus are right about the whole reincarnation thing. Obviously, Trump and Bannon are Hitler and Goebbels reincarnated.