[Prosjekt Stephen King]

0

Click here for the English version.

Jeg er en stor Stephen King-fan. Den første romanen jeg lånte på voksenavdelingen på Bekkestua bibliotek som fjortenåring, var Piken som elsket Tom Gordon, og man kan si det var kjærlighet ved første gjennomlesning. Opp gjennom årene har jeg konsumert en god del King-romaner og novellesamlinger, men bare på norsk og i tilfeldig rekkefølge. For noen år siden bestemte jeg meg for at jeg skulle pløye meg gjennom hele forfatterskapet hans i kronologisk rekkefølge (med unntak av The Dark Tower-serien og bøkene som ble utgitt under pseudonymet Richard Bachman, disse skal jeg spare til siden), på engelsk.

For å gjøre det lettere for meg å holde oversikt over hva jeg har lest og ikke lest i dette prosjektet, poster jeg en oversikt nederst i dette innlegget.

Før jeg runder av og lar dere skrolle nedover, må jeg fortelle om en artig dateopplevelse som har med Stephen King å gjøre: Da jeg var i Los Angeles med Teater Manu i 2014, dro jeg på date med en hyggelig kvinne. Lawyer by day, graffiti artist by night. Jeg kom til å nevne Stephen King-prosjektet mitt for henne, noe hun syntes hørtes kult ut. Deretter sa hun: «You know, I’m from Bangor in Maine. Stephen King used to be my neighbour.»

via GIPHY


*

I am a big fan of Stephen King. The first novel I borrowed from the grown-up section at Bekkestua Library as a 14 years old was The Girl Who Loved Tom Gordon, and you could call it love at first reading. Through the years I have consumed a fair share of King’s novels and short stories collections, but only in Norwegian and in a random order. A few years ago, I decided to start ploughing through his entire bibliography in chronological order (except for The Dark Tower series and the novels published under his pseudonym Richard Bachman, I’ll save those for last), in English.

To make it easier for me to keep track of what I have read and not read in this project, I’ll post an overview below.

Before I wrap it up and let you scroll down, I have to tell about a funny date experience related to Stephen King: When I was in Los Angeles with Teater Manu in 2014, I went on a date with a nice lady. Lawyer by day, graffiti artist by night. I happened to mention my Stephen King project for her, which she thought sounded cool. Then she proceeded: «You know, I’m from Bangor in Maine. Stephen King used to be my neighbour.»

via GIPHY


Titler med uthevet skrift: Lest.
Titler i kursiv: Tidligere lest på norsk.
Titles in bold: Read.
Titles in italic: Previously read in Norwegian.

Carrie
‘Salem’s Lot
The Shining
Rage (Richard Bachman)
The Stand
Night Shift
The Long Walk (Richard Bachman)
The Dead Zone
Firestarter
Roadwork (Richard Bachman)
Cujo
The Running Man (Richard Bachman)
Different Seasons
The Dark Tower: The Gunslinger
Christine
Pet Sematary
Cycle of the Werewolf
The Talisman
Thinner (Richard Bachman)
Skeleton Crew
It
The Eyes of the Dragon
The Dark Tower II: The Drawing of the Three
Misery
The Tommyknockers
The Dark Half
Four Past Midnight
The Dark Tower III: The Waste Lands
Needful Things
Gerald’s Game
Dolores Claiborne
Nightmares & Dreamscapes
Insomnia
Rose Madder
The Green Mile
Desperation
The Regulators (Richard Bachman)
The Dark Tower IV: Wizard and Glass
Bag of Bones
The Girl Who Loved Tom Gordon
Hearts in Atlantis
The Plant
Dreamcatcher
Black House
From a Buick 8
Everything’s Eventual
The Dark Tower V: Wolves of the Calla
The Dark Tower VI: Song of Susannah
The Dark Tower VII: The Dark Tower
The Colorado Kid
Cell
Lisey’s Story
Blaze (Richard Bachman)
Duma Key
Just After Sunset
Under the Dome
Full Dark, No Stars
11/22/63
The Dark Tower: The Wind Through the Keyhole
Joyland
Doctor Sleep
Mr. Mercedes
Revival
Finders Keepers
The Bazaar of Bad Dreams
End of Watch
Sleeping Beauties